Silla serà el primer municipi de l’Estat espanyol en realitzar un estudi sobre els centres de transformació elèctrica

Des de la regidoria d’urbanisme, territori i infraestructures, hem encarregat un estudi a la Universitat de València per a mesurar la contaminació electromagnètica causada pels centres de transformació elèctrica que tenim al nostre municipi.

La realització d’aquest estudi és una reivindicació que hem anat fent en Esquerra Unida de Silla des de l’any 2011, perquè considerem que és important articular els mecanismes necessaris per a corregir la contaminació electromagnètica. Segons el nostre regidor, Valentín Mateos, la contaminació que puguen patir els habitatges propers als centres de transformació, “implica una intromissió il·legítima del domicili i una exposició contínua de les persones afectades per tals radiacions”. En l’àmbit científic, se sospita que les radiacions electromagnètiques poden afectar greument la salut, i per això és necessari aplicar el principi de precaució per garantir la salut del veïnat de Silla, ja que l’Ajuntament desconeix el volum de contaminació que afecta els habitatges pròxims als centres de transformació existents als baixos dels edificis residencials

L’estudi serà el primer d’aquestes característiques que es realitza a l’Estat espanyol. Els mesuraments començaran a realitzar-se al mes de juny, i s’avisarà prèviament a veïnes i veïns mitjançant un escrit informatiu. Amb l’estudi, que es preveu que finalitze al mes de novembre, es podrà determinar el nivell de contaminació electromagnètica existent i comparar-ho amb les dades que fixen les normatives vigents. També s’explicaran les possibles mesures d’actuació per minimitzar els possibles riscos.

També hem requerit un informe a Iberdrola, que és la companyia propietària dels centres de transformació elèctrica. Iberdrola haurà de determinar, en el termini de dos mesos, la contaminació electromagnètica dels habitatges adjacents als centres de transformació. Si fóra necessari, la companyia hauria d’executar les possibles mesures correctores per minimitzar els nivells de contaminació.

Al nostre municipi, existeixen un total de 29 centres de transformació en baixos d’edificis, i uns altres estan situats en la zona residencial, als llocs destinats a equipaments. Els mesuraments de l’estudi es realitzaran als 29 centres de transformació sota els edificis i en un representatiu dels llocs d’equipaments de la zona residencial per a poder comparar resultats.

La salut pública és una prioritat per a Esquerra Unida de Silla, i el nostre objectiu és fer del nostre poble un lloc segur i saludable per a totes les veïnes i veïns.

Related Articles

Back to top button