Qui som

Esquerra Unida del País Valencià és una organització política federada amb Izquierda Unida.

EUPV és una organització laica, republicana i feminista i ideològicament plural, que assumeix i defensa els valors emancipadors de l’esquerra, amb rigorós respecte a totes les opinions i propostes polítiques que respecten els drets humans.

EUPV assumeix el desenvolupament d’un projecte feminista enfront de les estructures patriarcals de la societat actual i té com a objectiu la participació i incorporació plenes de les dones a la vida social, econòmica, política i cultural.

EUPV aposta per la renovació periòdica dels seus representants institucionals i de les persones que exerceixen responsabilitats de direcció.

EUPV entén l’elaboració col·lectiva com a procés de participació activa i formació permanent que, després de l’anàlisi d’allò concret, proposa les alternatives i es mobilitza per elles.

EUPV continua la tradició del moviment obrer i de les experiències unitàries de comunistes, socialistes, feministes, ecologistes, pacifistes i altres forces de progrés en la lluita antifeixista, que formen part del bagatge històric, cultural i ideològic de l’esquerra transformadora.

L’objectiu d’Esquerra Unida del País Valencià és la transformació de la societat, acabant amb el capitalisme generador de desigualtats, d’explotació i domini dels éssers humans, i construint un sistema socialista fonamentat en els principis democràtics d’igualtat, propietat col·lectiva dels mitjans de producció, distribució, intercanvi i finançament, i solidaritat entre les persones i els pobles, en el que siga possible la plena realització de tots els drets humans, socials i mediambientals. Aquest objectiu es concreta per a l’estat espanyol en una república socialista federal.

Back to top button