Coordinació General

La coordinadora d’EUPV ostenta la màxima representació de la direcció col·legiada. Igualment representa a EUPV davant les diferents instàncies de l’Administració Pública i en general qualsevol de les instàncies de la vida política pública.

Actualment la coordinadora general d’EUPV és Rosa Pérez Garijo

Back to top button