SIXTO APOSTA PER UN CANVI EN LES POLÍTIQUES PRESSUPOSTÀRIES

El candidat d’Esquerra Unida de la coalició A la Valenciana insisteix en la necessitat de reforçar l’Estat de Benestar i reformar l’article 135 de la Constitució. 

“És necessari un canvi de les polítiques pressupostàries, front als retalls que plantegen alguns, nosaltres apostem per un increment de les inversions i un increment de la dotació pressupostària necessària per a impulsar l’activitat econòmica i amb això generar ocupació”, explica R. Sixto.

Per mantindre l’actual relació entre despesa i PIB, que està al voltant del 43%, cal incrementar els ingressos. Per a la coalició s’ha d’augmentar els ingressos en un 3% al llarg de la legislatura, “les nostres prioritats de despesa seran educació, sanitat, serveis públics,… En educació i sanitat hem de tornar als nivells anteriors a la crisi, anteriors al 2009, i dedicar un 4’6 i un 6’8 respectivament del PIB a la despesa en educació i a la despesa en sanitat. També plantegem incrementar la despesa en protecció social, en l’1’1% el que ens permetria establir el problema de renda garantida , atendre la dependència i revaloritzar les pensions”, afegeix Sixto.

Des de la coalició A la valenciana es planteja la necessitat d’incrementar les inversions per orientar-les cap al pla de transició energètica, cap a un canvi del model productiu i cap a diverses inversions relacionades amb el medi ambient, amb l’habitatge, amb serveis comunitaris i amb la cultura. “Tot això, perquè generaria llocs de treball que és el que necessita l’economia espanyola. Per contra, congelaríem altres partides com defensa o ordre públic que entenem que no és prioritari, si no més bé tot el contrari”, conclou Sixto.IMG_9190

Related Articles

Back to top button