Sixto denúncia la situació precària de milers de treballadors i treballadores al país valencià

El candidat d’Esquerra Unida de la coalició A la Valenciana reafirma el seu compromís per la classe treballadora “que és la qui més està patint els efectes de la crisi”. 

Sixto qualifica de prioritari per a Esquerra Unida afrontar el problema de la precarietat laboral, “ens trobem davant un nou model d’esclavitud amb contractes per hores, jornades parcials,…, treballadors que tenen nòmines per baix del Salari Mínim Interprofessional”.

Les successives reformes laborals tant del PSOE com l’última del PP “sols han servit per degradar cada vegada més la vida dels treballadors i treballadores i per robar drets laborals històrics”.

“És necessari derogar les reformes laborals i desenvolupar un nou marc laboral que garanteixi la creació de llocs de treball de qualitat”, aclareix Sixto. El nou Govern ha d’apostar per incrementar el salari mínim interprofessional, elaborar un nou Estatut dels Treballadors que redueixi la precarietat, reequilibre la negociació col·lectiva, impulse la participació dels treballadors en la gestió de l’empresa i elimine les discriminacions de gènere, afegeix.

Per poder aconseguir aquestes mesures des d’Esquerra Unida s’aposta per reformar la contractació temporal, reforçar la lluita contra el frau laboral, modificar l’actual regulació d’acomiadament, reformar la negociació col·lectiva així com d’altres mesures. El candidat de la coalició aposta per un programa de renda garantida que complemente els ingressos de cada família com una mesura contra la precarietat.

“No és raonable que malgrat tindre un treball la gent no dispose d’una bona qualitat de vida”, finalitza Sixto.

Related Articles

Back to top button