Unides Podem reclama la creación de una empresa pública de energía

Cal avançar cap a la generació i distribució pública d’energia 100% renovable que permeta evitar la pobresa energètica, que tinga un rol actiu en la instal·lació d’energies renovables i limite l’emissió de gasos nocius” assenyala Estefanía Blanes

El grup parlamentari Unides Podem ha presentat en Les Corts Valencianes una proposició no de llei en la qual reclama la creació d’una empresa pública d’energia. Aquesta empresa, segons planteja UP, dependrà de la futura Agència Valenciana de l’Energia i el seu objectiu és l’impuls de la generació d’energies renovables i el subministrament als edificis i equipaments propis de la Generalitat, altres Administracions Públiques, així com d’empreses i famílies en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Paral·lelament, el grup proposa la creació del fons valencià per a l’eficiència energètica i de garantia de subministraments bàsics, així com l’increment del seguiment i control en l’aplicació del règim sancionador a les empreses subministradores de llum, aigua i gas en els supòsits previstos en la llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica.

Així mateix, la iniciativa, que està signada per la portaveu adjunta Estefanía Blanes i el portaveu d’Economia, Ferran Martínez, inclou peticions al Govern Central, com escometre una profunda reforma del mercat elèctric que evite situacions de preus extremadament elevats, i es dissenye una tarifa regulada real i no desregulada i sota criteris de mercat com l’actual; la intervenció dels preus del mercat interior de l’electricitat almenys fins al final de l’estat d’alarma i la creació d’una empresa pública d’energia estatal per a competir en el mercat i garantir una eficaç protecció de les famílies i empreses enfront dels abusos de les elèctriques.

El portaveu d’Economia, Ferran Martínez, ha assenyalat que “el preu final de l’energia a Espanya sempre ha mantingut nivells alts, però és especialment després de les reformes del govern del Partit Popular quan aquest es dispara”. El diputat ha incidit en què a aquesta situació s’uneixen les fluctuacions que el sistema de fixació de preus produeix, “i que poden suposar un pic en la factura final de les llars excessiu, que atempta contra la capacitat d’assumpció de pagament, especialment en les llars en major situació de vulnerabilitat”.

Aquest fet, ha recordat, “es ve succeint al nostre país anys després d’any en les èpoques més dures per a milions de famílies que veuen com el fred envaeix cada racó de la seua llar mentre la factura de la llum mostra pics inassumibles per als seus ingressos i enguany s’ha incrementat amb motiu de les dificultats econòmiques derivades de la pandèmia i l’onada de fred que ha envaït el conjunt del territori afectant molt fortament les poblacions de l’interior del País Valencià”.

La denominada pobresa energètica, ha insistit el parlamentari, “implica una multiplicitat de realitats que van des de la incapacitat de mantindre una temperatura adequada en la llar a una despesa energètica desproporcionada en relació amb el nivell d’ingressos”.

Martínez ha destacat que amb les mesures impulsades pel Botànic, com la llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica, la Renda Valenciana d’Inclusió o les ajudes per al pagament del subministrament en llars van donant resultats. “D’aquesta manera, en la Comunitat Valenciana, la despesa desproporcionada s’ha reduït en 2 punts entre 2016 i 2019, però encara es manté en un 16% de la nostra població. Així mateix, s’ha reduït en quatre punts la pobresa energètica amagada. Especialment rellevant és el descens de les llars amb temperatura inadequada a l’hivern, d’un 20% a un 6,1%” ha afirmat.

No obstant això , ha indicat que a llarg termini està pendent reprendre la transició energètica del nostre país que ens convertisca en productors independents d’energia. “Aquests enormes desafiaments requereixen d’unes institucions preparades per a impulsar aquest canvi necessari per a l’economia i la vida en les llars. Sabedors d’això, el Govern Valencià va iniciar el camí, però encara ens queden importants passos per recórrer”, i en aquest sentit ha assenyalat que està pendent el desenvolupament de l’Agència Valenciana de l’Energia “una agència destruïda per l’anterior govern i que té una labor fonamental a l’hora de desenvolupar els plans d’actuació a mitjà i llarg termini que permeten la transició del model energètic i la protecció de les llars”.

També ha destacat que “el pacte per a la reconstrucció aconseguit en Les Corts, signat per 5 dels 6 Grups Parlamentaris que conformen la Cambra recull la necessitat d’establir un protocol i mesures de protecció de les persones en situació de dificultats d’accés i avançar cap a la generació i distribució pública d’energia 100% renovable que permeta evitar qualsevol situació d’inaccessibilitat a l’energia, que tinga un rol actiu en la instal·lació d’energies renovables i limite l’emissió de gasos nocius”.

Per part seua, la portaveu adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha manifestat que “l’última pujada del preu de l’energia ha tornat a posar de manifest que les grans empreses elèctriques abusen de la seua posició de domini en el mercat, fins al punt d’aprofitar-se d’una onada de fred per a pujar el preu de l’electricitat en clar perjudici dels consumidors, especialment els més vulnerables”.

Per això, al seu judici, “és urgent posar en marxa l’Agència Valenciana d’Energia, perquè es constituïsca com una autèntica empresa pública valenciana amb capacitat, d’una banda, per a produir energia i fomentar la investigació i ampliació de les energies renovables, i d’altra banda, per a presentar-se en el mercat comercialitzant l’energia que genera amb la finalitat de subministrar-la a l’Administració Autonòmica i les corporacions locals, però sobretot per a oferir les seues tarifes a les famílies i petites empreses valencianes a preus més avantatjosos que els del mercat privat”.
A més, ha subratllat que el Govern de l’Estat espanyol ha de regular el mercat elèctric urgentment per a controlar els preus”. “Creiem que ha arribat el moment que el PSOE demostre que prefereix garantir els drets bàsics de les famílies abans que garantir-se les portes giratòries a si mateixos” i en aquest sentit, ha dit que “el PSOE ha de complir amb els seus compromisos amb el Govern de coalició de l’estat espanyol i treballar en el disseny un nou model de mercat elèctric que controle els preus i evite pujades injustificades”.

Igualment, ha advertit que “no podem quedar-nos ací, és fonamental que a curt termini l’Estat intervinga els preus del sector energètic durant l’estat d’alarma, i que a mitjà termini es cree una empresa pública d’energia estatal per a competir amb l’oligopoli privat, per exemple, recuperant per al públic empreses malvenudes a capitals estrangers com Endesa”.

Finalment, la portaveu adjunta ha manifestat que “el que ha ocorregut aquests dies és molt sospitós i per això treballarem perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, com a organisme regulador i supervisor del sector energètic, òbriga una investigació en la qual es dilucide si les elèctriques han dut a terme actuacions abusives per a pujar el preu de la factura de la llum”.

Related Articles

Back to top button