Unides Podem – Esquerra Unida de Bétera sol·liciten a l’Ajuntament que es reprenguen els plens presencials

El passat 19 de maig, a través d’instància genèrica amb número de registre
2021006290, Unides Podem – Esquerra Unida de Bétera dirigirem un escrit a la Sra.
Alcaldessa i, per consegüent a la corporació municipal, amb la finalitat que es
reprenguen els plens amb assistència de públic i es recupere una de les poques vies
que tenim els ciutadans/adanes per a participar en la vida política municipal, el punt de
precs i preguntes.


Donat l’alçament de l’Estat d’alarma i la relaxació de les mesures sanitàries que es ve donant
en els últims dies, des d’Esquerra Unida i Podem hem volgut fer arribar a la corporació
municipal de Bétera a través d’un escrit dirigit a la seua presidenta, la Sra. alcaldessa de
Bétera Elia Verdevio, la necessitat que es reprenga l’activitat normal dels Plens i es vaja
deixant de costat la seua celebració telemàtica.


“Arribats a la data actual, totes les institucions estan reprenent la seua activitat
‘normalitzada’, per la qual cosa entenem que, també, ho hauria de fer l’Ajuntament de
Bétera”.


Amb això no pretenem que, ni des de la institució ni en els actes públics que des d’aquesta
es realitzen, es deixen de complir amb les normes establides per l’autoritat sanitària
competent sinó que, d’acord amb les bones dades respecte a la remissió de contagis i
donada la relaxació de les limitacions soci-sanitàries dictades pel nostre govern autonòmic,
a nivell local es comence a valorar a la possibilitat de reprendre els Plens presencials amb
participació de públic i es facilite la seua intervenció en la fase de Precs i Preguntes, a més
de totes aquelles formes de participació que crega oportú incrementar.


Així mateix, des de Podem i Esquerra Unida som conscients que, donada la situació sanitària
per la qual hem passat, era necessari que els plens deixaren de celebrar-se de manera
presencial i, encara que valorem molt positivament que s’hagen realitzat per via telemàtica,
ja que entenem que el primer era véncer o reduir la pandèmia; també, considerem que
“aquesta situació, encara que ha afavorit que les Institucions democràtiques continuen
funcionant, ha causat no obstant això una greu reculada en l’únic mecanisme de participació
directe que tenim la ciutadania: les preguntes i sol·licituds en els Plens per mitjà del Punt de
Precs i preguntes”.


En definitiva, del que es tracta és de recuperar i ampliar els drets de participació ciutadana
proclamats en la nostra Constitució i que es permeta de nou que els nostres veïns i veïnes
puguen assistir com a públic a aquests plens, puguen fer arribar a la corporació les seues
inquietuds i problemàtiques detectades en el nostre municipi; i que, de manera gradual,
s’amplien les formes de participació ciutadana dins de l’àmbit municipal.

Related Articles

Back to top button