Carta de la coordinadora general a l’afiliació d’EUPV

(En castellano más abajo)

Estimada companya, estimat company;

En primer lloc vull transmetre’t, en nom de la direcció d’Esquerra Unida del País Valencià, el nostre agraïment pel treball realitzat durant aquesta campanya electoral. La repetició electoral, fruit de la irresponsabilitat del PSOE, ha suposat un esforç per a l’organització que, com sempre, ha donat el millor d’ella mateixa.

L’objectiu de la repetició electoral era millorar substancialment la majoria del PSOE alhora que reduir considerablement la força parlamentària d’Unidas Podemos. És evident que no ho han aconseguit: el PSOE, lluny de pujar, ha reduït el nombre d’escons en el Congrés i ha perdut la majoria absoluta que va obtindre al Senat el mes d’abril; al mateix temps la nostra coalició ha resistit amb un resultat més que digne. D’altra banda, la desfeta de Ciudadanos i l’auge de l’extrema dreta dificulta la investidura de Pedro Sánchez com a President amb el suport de les dretes.

Novament la militància d’EUPV ha sigut fonamental en l’objectiu de mantindre la nostra posició. Hem aconseguit mantindre el nostre espai polític amb la reelecció de la candidata d’EUPV per València, Roser Maestro, com a diputada d’Unidas Podemos, i encara que s’ha perdut la segona diputada per Alacant passant de cinc a quatre diputades pel País Valencià, també és cert que som la federació que millor ha mantingut els resultat respecte a les eleccions del 28 d’abril.

No obstant això, el més preocupant del resultat electoral és l’auge i l’enfortiment de l’extrema dreta, però sobretot per la normalització del seu ideari que ataca els més elementals drets i llibertats i que malauradament cala en una part de la societat. Tot el que ens ha costat tant conquerir en aquest país està en aquests moments en perill, no podem donar res per consolidat amb l’apogeu del feixisme, que recordem que més que una ideologia és un sistema d’opressió. Que des dels sectors més vulnerables tinguen suport és el resultat de no realitzar les polítiques socials necessàries i és una realitat que és urgent revertir.

És el moment de poder fer-lo possible i ens trobem davant un moment històric i un període, esperem, esperançador per a la ciutadania del nostre país. Aquesta setmana s’ha signat una coalició progressista entre Unidas Podemos i el PSOE, la primera en tota la història de la nostra recent democràcia. El Botànic és exemple que sí que és possible un govern progressista que defense i millore la vida de la ciutadania i el govern central ha de seguir el mateix camí. El moment actual exigeix d’una responsabilitat a l’alçada de les circumstàncies. Com ja he assenyalat, és d’extrema urgència posar en marxa polítiques socials que milloren substancialment la vida de la ciutadania i hem d’espentar perquè això siga possible i decidir si volem ser subjectes actius d’eixe canvi polític. 

Per això, us animem a participar del Referèndum convocat entre el 22 i el 24 de novembre per a decidir col·lectivament la possible participació d’Izquierda Unida en el pròxim govern. Estic segura que comptarem amb la vostra participació en aquesta consulta a tota l’afiliació per a mostrar la nostra posició política davant aquesta oportunitat.

No podem oblidar que el 9 de novembre era la data triada per a realitzar la Conferència d’Esquerra Unida del País Valencià i que ha hagut de ser ajornada per la cita electoral. Aquest debat polític és totalment necessari i per això, necessitem que siga un debat ampli i assossegat en el qual s’implique tota l’organització. Ho realitzarem durant l’any que estem a punt de començar.

Finalment, des de la direcció d’EUPV denunciem i condemnem el colp d’estat de Bolívia i reclamem al Govern central que prenga una posició activa per a garantir la pau, el diàleg i la democràcia a Bolívia, al mateix temps que expresse la seua ferma condemna al colp d’estat i exigisca el cessament immediat de la repressió i la violència.

De nou, reiterar les gràcies pel vostre treball en nom de tota la direcció d’Esquerra Unida del País Valencià.

Rosa Pérez Garijo

Coordinadora General d’EUPV


Estimada compañera, estimado compañero;

En primer lugar quiero transmitirte, en nombre de la dirección de Esquerra Unida del País Valencià, nuestro agradecimiento por el trabajo realizado durante esta campaña electoral. La repetición electoral fruto de la irresponsabilidad del PSOE, ha supuesto un esfuerzo para la organización que, como siempre, ha dado lo mejor de sí misma.

El objetivo de la repetición electoral era mejorar sustancialmente la mayoría del PSOE a la vez que reducir considerablemente la fuerza parlamentaria de Unidas Podemos. Es evidente que no lo han conseguido: el PSOE, lejos de subir, ha reducido el número de escaños en el Congreso y ha perdido la mayoría absoluta que obtuvo en el Senado en el mes de abril; al mismo tiempo nuestra coalición ha resistido con un resultado más que digno. Por otra parte, la debacle de Ciudadanos y el auge de la extrema derecha dificulta la investidura de Pedro Sánchez como Presidente con el apoyo de las derechas.

Nuevamente la militancia de EUPV ha sido fundamental en el objetivo de mantener nuestra posición. Hemos conseguido mantener nuestro espacio político con la reelección de la candidata de EUPV por València, Roser Maestro, como diputada de Unidas Podemos, y aunque se ha perdido la segunda diputada por Alicante pasando de cinco a cuatro diputadas por el País Valencià, también es cierto que somos la federación que mejor ha mantenido los resultado respecto a las elecciones del 28 de abril.

No obstante, lo más preocupante del resultado electoral es el auge y el fortalecimiento de la extrema derecha, pero sobre todo por la normalización de su ideario que ataca los más elementales derechos y libertades y que desgraciadamente cala en un parte de la sociedad. Todo lo que nos ha costado tanto conquistar en este país está en estos momentos en peligro, no podemos dar nada por consolidado con el apogeo del fascismo, que recordemos que más que una ideología es un sistema de opresión. Que desde los sectores más vulnerables tengan apoyo es el resultado de no realizar las políticas sociales necesarias y es una realidad que es urgente revertir.

Es el momento de poder hacerlo posible y nos encontrarnos ante un momento histórico y un periodo, esperamos, esperanzador para la ciudadanía de nuestro país. Esta semana se ha firmado una coalición progresista entre Unidas Podemos y PSOE, la primera en toda la historia de nuestra reciente democracia. El Botànic es ejemplo de que sí es posible un gobierno progresista que defienda y mejore la vida de la ciudadanía y el gobierno central debe seguir el mismo camino. El momento actual exige de una responsabilidad a la altura de las circunstancias; como ya he señalado, es de extrema urgencia poner en marcha políticas sociales que mejoren sustancialmente la vida de la ciudadanía, hemos de empujar para que ello sea posible y decidir si queremos ser sujetos activos de ese cambio político.

Por ello os animamos a participar del Referéndum convocado entre el 22 y el 24 de noviembre para decidir colectivamente la posible participación de Izquierda Unida en el próximo gobierno. Estoy segura que contaremos con vuestra participación en esta consulta a toda la afiliación para mostrar nuestra posición política ante esta oportunidad.

No podemos olvidar que el 9 de noviembre era la fecha elegida para realizar la Conferencia de Esquerra Unida del País Valencià y que ha tenido que ser aplazada por la cita electoral. Este debate político es totalmente necesario y por ello, necesitamos que sea un debate amplio y sosegado en el que se implique toda la organización. Lo realizaremos durante el año que estamos a punto de comenzar.

Por último, desde la dirección de EUPV denunciamos y condenamos el golpe de Estado de Bolivia y reclamamos al Gobierno central que tome una posición activa para garantizar la paz, el diálogo y la democracia en Bolivia, al mismo tiempo que expresen su firme condena al golpe de estado y exijan el cese inmediato de la represión y la violencia.

De nuevo, reiterar las gracias por vuestro trabajo en nombre de toda la dirección de Esquerra Unida del País Valencià.

Rosa Pérez Garijo

Coordinadora General de EUPV

Related Articles

Back to top button