Esquerra Unida porta a Brussel·les la lluita veïnal contra la incineració de residus

Representants de les plataformes de la Foia de Bunyol i Sagunt acudiran a la trobada que ha organitzat Marina Albiol junt amb altres col·lectius de l’Estat espanyol, Itàlia, Grècia i Eslovènia

L’eurodiputada d’Esquerra Unida Marina Albiol ha organitzat aquesta setmana a Brussel·les unes jornades de treball que reunirà a representants de col·lectius organitzats contra la incineració i coincineració de residus de diferents estats europeus, entre els quals hi haurà representació de les plataformes de la Foia de Bunyol i Sagunt. Segons explica Albiol, “la intenció és oferir a aquestes plataformes d’activistes informació i ferramentes per a que puguen coordinar les seues accions tant a nivell estatal com europeu, començant per denunciar els abusos que s’estan cometent en moltes plantes d’incineració respecte a emissions a l’atmosfera, causant molèsties i fins i tot afeccions a habitants que viuen prop d’elles”.

Marina Albiol remarca que “tant les normatives i regulacions europees com els compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic assenyalen la necessitat de reduir la incineració de residus. En canvi, a molts territoris encara s’està promovent aquesta pràctica i, fins i tot, s’està potenciant el seu creixement, com en el nou Pla Integral de Residus del País Valencià que recentment s’ha presentat. El que volem amb aquesta visita és, d’una banda, que els col·lectius donen a conèixer la situació a Brussel·les, i denuncien davant les autoritats europees una pràctica que va totalment en contra de les pràctiques que s’haurien d’implementar per part dels governs: el residu zero. I d’altra, que puguen organitzar-se per a aconseguir un front comú davant les autoritats comunitàries, junt amb entitats que promouen una gestió eficient dels residus”.

L’encontre arrencarà dimecres 3 d’abril amb una assemblea de la Coordinadora Internacional contra la incineració, en la qual es debatrà la denominada ‘Declaració de Ponferrada’, manifest elaborat en aquesta ciutat el 2018 durant la Trobada Contra la Incineració celebrada, signat per un centenar de col·lectius de tot l’Estat. Després d’aquesta assemblea, hi ha programada una reunió amb eurodiputats de diferents formacions i estats. El programa organitzat per Albiol prosseguirà una jornada informativa dijous 4 en què intervindran, d’una banda, el representant de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea Jorge Díaz del Castillo, explicant les actuals directrius de les polítiques comunitàries respecte a la gestió de residus; també el representant de l’entitat Zero Waste Europe, Janek Vahk, qui tractarà el marc actual de la incineració i el vessament de residus a la UE; a més, el representant de Bankwatch, Raphael Hanoteaux, que tractarà la concessió d’ajudes públiques a plantes incineradores; i finalment la professora mexicana Brisa Violeta Carrasco-Gallegos, qui parlarà de les lluites contra la incineració de residus a Amèrica Llatina.

Marina Albiol remarca que confia que “d’aquesta experiència puguen sorgir iniciatives per seguir avançant en un nou model de gestió de residus. La incineració té conseqüències nefastes tant per als veïns i veïnes afectats, com per al medi ambient, i ja és hora que es posen en marxa polítiques que de veritat ajuden a lluitar contra el canvi climàtic i l’escalfament global. Continuar promovent la incineració des de les institucions i destinar fons europeus a plantes incineradores suposa burlar-se dels esforços que la ciutadania porta a terme per salvar el planeta, i s’ha de pressionar a tots els nivells per fer canvis reals que afectaran, sí o sí, al nostre futur més immediat”.

Related Articles

Back to top button