Esquerra Unida pregunta a la Comissió Europea si la concessió del ducat de Franco a la neta del dictador vulnera la legislació europea per apologia del feixisme

La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha denunciat davant la Comissió Europea la concessió del ducat de Franco a la neta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, pel què considera una vulneració de la Decisió Marc 2008/913/JAI sobre apologia pública de règims culpables de genocidi i crims contra la humanitat.

En una pregunta parlamentària, Albiol explica que una de les darreres decisions de l’anterior govern de Mariano Rajoy fou la concessió d’aquest títol, creat “el 1975 pel propi règim franquista per enaltir la figura de Francisco Franco”, cosa que “contravé tant la pròpia legislació europea en aquesta matèria com les recomanacions realitzades per diferents organismes comunitaris en matèria de polítiques de memòria”, com les recomanacions de l’Agència Europea de Drets Fonamentals i els objectius del Programa Europa amb els Ciutadans 2014-2020.

A més, l’eurodiputada es refereix a la Decisió Marc ja esmentada, que a un dels seus primers punts parla de que es consideraran punibles com delictes penals “l’apologia pública, negació o trivialització flagrant dels crims de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra tal i com es defineix a l’Esatut de la Cort Penal Internacional (articles 6, 7 i 8) i els crims definits a l’article 6 de l’Estatut del Tribunal Militar Internacional, quan les conductes puguen incitar a la violència o a l’odi contra tal grup o un membre del mateix”.

De fet, en altra pregunta parlamentària de 2016, la Comissió Europea va assegurar a Albiol que “està mantenint diàlegs biliterals amb els Estats membres, Estat espanyol inclòs, per garantir la correcta transposició i aplicació d’aquesta Decisió Marc a la UE”, per la qual cosa l’eurodiputada sol·licita informació sobre l’estat d’aquestes converses “donat l’incompliment sistemàtic de les disposicions del text”, i aprofita, també, per preguntar “si s’inclourà la qüestió del ducat de Franco en aquest diàleg”.

L’Estat espanyol, argumenta, “continua ignorant la legislació internacional”, i que “una de les darreres accions del govern del PP fóra la concessió d’aquest ducat, confirma la veritable naturalesa d’aquest partit”.

“Els hereus directes del franquisme segueixen ocupant la major part de les institucions i poders públics després de dues dècades de governs conservadors i socialdemòcrates i aquest títol és només un exemple de com l’Estat espanyol no ha fet un vertader procés de ruptura amb el seu passat feixista”, i que “els protagonistes d’aquest passat mantenen els seus privilegis”, indica la portaveu d’EU a Brussel·les.

 Albiol considera “inimaginable” que en altres Estats membres de la UE existirà, per exemple, “un ducat de Hitler o de Salazar, o una baronia de Mussolini”. Si aquest fóra el cas, continua, “sabem que hi hauria una reacció internacional de condemna, donat que contravé qualsevol dels principis democràtics subscrits per aquests estats”. No obstant, “a l’Estat espanyol el govern del PP pot fer això amb el beneplàcit de les institucions més poderoses de l’Estat i el silenci còmplice de les institucions europees”.

2018_07_10_ducado_de_franco_legislacio_n_europea

Related Articles

Back to top button