EUPV traslladarà a Europa les reivindicacions de les Dones de la Mar de Gandia pel reconeixement dels seus drets laborals

Representants d’Esquerra Unida del País Valencià han mantingut hui divendres una reunió amb responsables de l’Associació de Dones de la Mar de Gandia (ADOMAR), per tal de tractar les seues reivindicacions per a que siguen reconeguts els seus drets laborals i estudiar com traslladar aquestes demandes al Parlament Europeu. Tal i com ha remarcat la portaveu d’Esquerra Unida a l’Eurocambra, Marina Albiol, “actualment existeix un greuge comparatiu entre les treballadores del sector pesquer del País Basc o Galícia, que sí tenen reconegudes les seues condicions per la feina que porten a terme als ports, i les dones de Gandia i altres ports mediterranis, que no disposen d’aquesta regulació per gaudir d’unes cobertures sociolaborals”.

ADOMAR al llarg dels darrers mesos està portant a terme diferents accions per tal d’aconseguir que s’implante al País Valencià una regulació semblant a la que ja tenen les dones de Galícia i el País Basc, basada en un reconeixement formal de la feina del sector pesquer que es porta a terme al port: “Actualment, una dona només disposa de reconeixement laboral en cas d’embarcar-se. El que demanen és que també siguen reconegudes al règim de la Seguretat Social treballs com l’elaboració i reparació de xarxes, subministrament d’aliments als mariners, o les gestions administratives de les embarcacions, una feina que contribueix al normal desenvolupament de l’activitat pesquera i mai ha estat reconeguda als ports mediterranis, mentre que als del Cantàbric sí”, indica Albiol.

En aquest sentit, des d’Esquerra Unida s’està estudiant com traslladar al Parlament Europeu aquest greuge, “ja que la normativa europea empara les reivindicacions amb resolucions i directives que deurien ser adoptades pels Estats membres”, remarca Albiol, tot recordant que la Resolució del Parlament Europeu del 27 de febrer de 2014 precisament apunta a “mesures específiques en l’àmbit de la Política Pesquera Comuna per desenvolupar el paper de la dona, reconeixent jurídicament la tasca que fan les dones al sector, assegurant les ajudes a les dones concedint subsidis de desocupació en cas d’interrupció del treball, dret a una pensió, conciliació entre la vida professional i familiar, accés a les llicències parentals independentment de l’estatus d’unió al si de la parella, seguretat social i serveis sanitaris gratuïts, i també protecció davant els riscos i possibles malalties laborals”.

Segons la portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les, “hem aprofitat l’encontre per felicitar les representants de l’associació pel seu important pas endavant consolidant l’associació i reivindicant allò que legítimament pertoca. El treball de les dones ha estat sempre una part fonamental de la feina pesquera i del progrés del sector, i és una qüestió de justícia i igualtat que aquesta activitat siga reconeguda i regularitzada per a què disposen si més no de les mateixes condicions que la resta de treballadors”.

Related Articles

Back to top button