Esquerra Unida alerta a Brussel·les de la macrogranja porcina projectada a Aiora

La portaveu d’Esquerra Unida en el Parlament Europeu, Marina Albiol, ha alertat dels greus efectes que pot causar en la zona d’Aiora la macrogranja porcina que pretén instal·lar una empresa, amb capacitat per a 30.000 animals. En una pregunta dirigida a la Comissió Europea, Albiol alerta del possible incompliment de diverses directives, en el context “d’una bambolla de granges d’enormes dimensions que poden causar un impacte irreversible en les zones on s’instal·len: risc per als aqüífers, excessius volums de residus, gasos contaminants, males olors, molèsties pel transport, afecció a àrees protegides d’alt valor ecològic…”.

En la seua interpel·lació, Marina Albiol apel·la a anteriors preguntes formulades a la Comissió Europea relacionades amb aquesta bambolla de la carn porcina, davant les quals la CE descarrega les responsabilitats en governs estatals o autonòmics: “La Comissió ha de vetlar pel compliment de les directives europees, i diverses d’elles estan sent presumptament vulnerades, tal com denuncien diferents col·lectius veïnals i ecologistes. Per açò, exigim que les autoritats europees exercisquen un control més exhaustiu sobre aquests projectes. De no actuar davant aquestes alertes, Europa serà corresponsable de possibles danys sobre aqüífers, sobre el medi ambient que hauria de preservar la Xarxa Natura 2000, i de les conseqüències demogràfiques que poden implicar unes granges que tan sols generen una desena d’ocupacions per cadascuna d’elles i no deixa viure a comarques ja castigades per la despoblació”, indica Albiol.

La portaveu d’EU a Brussel·les subratlla en la seua pregunta que les plantes podrien a més patir un ràpid abandó: “Mentre que responen a un fenomen de bambolla, una caiguda de la rendibilitat o l’obertura d’altres mercats que milloren les condicions de proveïment podrien provocar que les explotacions foren ràpidament abandonades, de manera que després d’haver provocat nombrosos problemes en les zones afectades, acaben convertint-se a més en un problema de gestió per a ajuntaments modests”. Concretament, en el cas d’Aiora Marina Albiol reclama al Consell “que supervise l’impacte que una granja d’aquestes dimensions implicarà per a una comarca que ja està patint problemes demogràfics i econòmics, i que per tant necessita, precisament, d’un altre tipus de mesures que impulsen la posada en valor del medi ambient, un model agrícola i ramader sostenible, i les inversions en serveis bàsics i atenció a la ciutadania. Si el Consell realment posa en marxa un pla contra la despoblació de les zones rurals, no pot permetre actuacions que posen en risc el futur d’aquestes localitats”.

20180621 Pregunta Macrogranja Ayora

Related Articles

Back to top button