EUPV porta al Congrés el problema de l’alta mortaldat dels ocells rapaços per torres elèctriques obsoletes

Sixto: “És necessari adaptar-les corregint els suports d’aquestes torres perquè les aus no puguen electrocutar-se”

El diputat d’EUPV, Ricardo Sixto, ha plantejat una bateria de preguntes a la Mesa del Congrés en referència al balanç que fa el Govern sobre les mesures preses des de 2008 per a protegir a l’avifauna de l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, així com el nombre de torres adaptades i les que no per a evitar aquesta electrocució i, en aquest últim cas, quan estima que estaran completament adequades.

Segons dades de la pròpia Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, entre els anys 2006 i 2016 han mort un total de 2.394 aus electrocutades, de les quals 2.038 eren rapaces. En particular, la població benvolguda d’àguiles perdiueres a Castelló, una espècie considerada en perill d’extinció, és de tan sol 25 parelles i en els dos últims anys han mort en línies elèctriques nou exemplars.

En aquest sentit, les organitzacions ecologistes denuncien que ni l’administració ni les empreses propietàries de les instal·lacions elèctriques posen els mitjans precisos per a evitar aqueixa situació. “Pel que sembla la solució no és excessivament complexa perquè no totes les torres elèctriques són perilloses per a les aus, sinó només certes infraestructures obsoletes que és necessari adaptar corregint els suports d’aquestes torres perquè els ocells no puguen electrocutar-se”, ha comentat Ricardo Sixto.

Finalment, el diputat valencià ha recordat que el Govern va aprovar el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. “La intenció d’aquesta normativa era adaptar les línies d’alta tensió per a evitar que es mantinguen com a paranys mortals per a les rapaces, no obstant açò, els resultats no són encoratjadors”, ha conclòs.

Related Articles

Back to top button