EUPV pregunta al Govern sobre el col·lapse dels jutjats de Llíria

Sixto: “La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha requerit a la Conselleria de Justícia que millore la seua situació”

Els importants problemes que vénen arrossegant els jutjats de Llíria des de 2014 han provocat que el diputat d’EUPV, Ricardo Sixto, haja decidit plantejar una bateria de preguntes al Govern central relatives als greus problemes de salut dels treballadors, la càrrega de treball que suporten aquests jutjats i l’impacte sobre les condicions laborals del seu personal i sobre quants nous jutjats van a crear-se a Llíria per a evitar el seu col·lapse. Sixto ha recordat que en 2014 els delegats de prevenció de riscos laborals de la Confederació Intersindical, CC.OO. i UGT ja van presentar una denúncia per no complir les condicions mínimes de treball regulades en el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Tres anys després -ha continuat el diputat valencià- la Inspecció de Treball i Seguretat Social requereix de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana la millora de la situació dels jutjats de primera instància i instrucció 1, 2, 3, 4 i 5 de Llíria pels greus riscos per a la salut dels seus treballadors que existeixen.

És a dir, “s’insta a la Conselleria de Justícia a efectuar una avaluació específica de la càrrega de treball actual que suporten els jutjats per a adoptar mesures correctores que milloren les condicions laborals, situació que ens sembla de màxima gravetat”, ha explicat Ricardo Sixto.

Finalment, el diputat d’EUPV ha recordat que els sindicats destaquen la necessitat de la creació de tres jutjats més per la càrrega de treball que ja suporten i la solució a les manques materials i personals ja que són els jutjats amb més càrrega de la comunitat i els sisens de tota Espanya.

Related Articles

Back to top button