El Congrés debat la proposta d’IU per a acabar amb la disparitat de preus en les cridades d’emergència a la policia i a la guàrdia civil i aconseguir la seua gratuïtat

El diputat Ricardo Sixto defensa una iniciativa per a acabar, per exemple, amb fets tan diferents com que cridar al 091 costa 3 cèntims d’euro per l’establiment de la connexió, sense pagar més independentment del que dure la comunicació, mentre que les trucades al 062 tenen dos trams, un amb cost a l’usuari i un altre a la Guàrdia Civil, la qual cosa només en l’exercici 2015 va suposar un desemborsament per a aquest Cos de 82.389,40 euros.

Esquerra Unida, a través del seu diputat i portaveu d’Interior, Ricardo Sixto, porta demà a debat en el Congrés la seua iniciativa parlamentària per a acabar amb la disparitat de preus en les trucades d’emergència que la ciutadania fa als nombres 091 i 062 del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, respectivament, així com per a aconseguir la seua gratuïtat.

Sixto defensarà en la Comissió d’Interior una proposició no de llei que, en concret, insta al Govern del PP a “prendre les mesures necessàries perquè el nombre de contacte per a realitzar trucades d’emergència a la Guàrdia Civil (062) opere en les mateixes condicions i amb els mateixos costos tarifaris que l’assignat per al Cos Nacional de Policia (091)”

La iniciativa es completa plantejant també “adoptar les mesures legals oportunes per a reduir les tarifes aplicades als nombres d’emergència de forma gradual fins a la seua gratuïtat definitiva”.

Esquerra Unida porta endavant aquesta iniciativa després que el propi Govern del PP reconeguera a Ricardo Sixto el passat mes d’agost en una resposta escrita aquesta total disparitat de preus que s’arrossega des de fa anys. Així, l’únic nombre que té regulada per llei la seua gratuïtat total és el 112. Per contra, per a la resta es donen circumstàncies tan diferents com que cridar al 091 costa 3 cèntims d’euro per l’establiment de la connexió, sense pagar res més independentment del que dure la comunicació, mentre que les trucades al 062 ‘es componen de dos trams, un tram amb cost a l’usuari i un altre amb cost a la Guàrdia Civil’, sense detallar més.

L’Executiu sí va aportar en la seua resposta una dada desconeguda fins llavors: mentre que tant en les trucades al 091 com al 060 -en aquest cas per a demanar cita prèvia per al DNI- ‘el Cos Nacional de Policia no rep cap benefici econòmic de les tarifes aplicades a aquesta trucades’, però tampoc cap despesa, es dóna la circumstància que les trucades ciutadanes a la Guàrdia Civil van tenir un cost per a aquest Cos que, per exemple, en l’exercici 2015 ‘va ascendir a 82.389,40 euros’.

Les trucades d’urgència al 112 tenen la seua gratuïtat regulada a través del Reial decret 903/1997, de 16 de juny (BOE nº 153 de 27/06/1997)-, on s’estableix que ‘els operadors de xarxes de serveis… vindran obligats a assumir el cost del tràfic originat en els punts de terminació de la seua xarxa amb destinació al centre de recepció de trucades… d’urgència 112…’

L’Executiu va reconèixer al diputat Ricardo Sixto que en l’actualitat ‘no existeix disposició legal alguna d’anàleg contingut a l’anterior que estenga l’obligació de les empreses operadores de telefonia a assumir els costos de les trucades efectuades pels ciutadans a altres números de telèfon d’emergència’, com serien el 091 i el 062.

Açò porta al fet que, per exemple, enfront dels 0,03 euros que costa cridar al 091 -només per l’establiment de trucada, cridar al 060, que és operat per l’Administració General de l’Estat, val 0,15 euros + 0,07 euros per cada minut de comunicació, facturant-se per segons des de l’inici de la comunicació.

Ricardo Sixto va alertar ja també al Govern que aquesta disparitat de tarifes s’estén a altres nombres d’emergència i informació d’àmbit local, com poden ser el 080 de trucada als Bombers o el 010 per a les informacions de caràcter municipal.

El diputat d’IU per València valora que “aquest problema és motiu de crítica per part dels ciutadans, que no entenen per què es cobren les trucades d’emergència i reclamen la gratuïtat d’aquests serveis, com ocorre amb el 112 que gestiona tot tipus d’emergències, o el 016, on s’atenen les consultes sobre violència de gènere, que donat el seu caràcter confidencial suposa una trucada de cobrament a destinació i sense rastre en la factura”.

Una qüestió important plantejada també per Sixto que el Govern ha deixat sense respondre tot aquest temps és “quants diners obtenen les companyies telefòniques cada any per aquest tipus de trucades?”

Related Articles

Back to top button