Sixto: “El Partit Popular és el partit més antimunicipalista de la història”

Per al diputat d’Esquerra Unida, Ricardo Sixto, l’únic que està aconseguint la mesura aprovada en el 2013, a proposta del ministre Montoro, és “estrangular més la capacitat de treball i d’autonomia dels Ajuntaments, sobretot la dels més menuts”.

La llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, aprovada en el 2013, permetia una pròrroga per als Ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per a tindre un tresorer d’habilitació estatal, que s’esgota ja. “Ara conclosa la moratòria, pràcticament 9 de cada 10 municipis valencians incompleixen la llei, en aquest sentit, al no comptar amb un tresorer. Estem parlant de 478 Ajuntaments del País Valencià, que deuen comptar ja amb la figura de l’interventor-tresorer”, explica Sixto.

“No té cap sentit que el PP aprove una norma que limite la plantilla dels Ajuntaments i que, per una altra, obliguen a contractar un habilitat estatal. Si no poden contractar més personal, com ho van a fer?”, pregunta el diputat.

Des d’Esquerra Unida es denuncia que el Partit Popular no pot fer reformes que obliguen a altres administracions sense dotar-les de pressupost.

Des de la FVMP, Òscar Navarro, denúncia la incapacitat dels Ajuntaments menuts de no poder complir aquesta normativa, “és impossible que els municipis més menuts puguen assumir aquesta ‘obligació’, entre tantes coses, per una qüestió pressupostària. Els Ajuntaments no podem assumir aquesta despesa, i, a més a més, no entenem perquè no poden seguir fent de tresorers els funcionaris que estaven fent-ho fins ara. A més a més, caldrà buscar una solució sobre tot, perquè les diputacions ja estan diguent que no disposen de personal suficient per poder atendre a tots els ajuntaments”.

Per això, Ricardo Sixto, ha presentat una bateria de preguntes on, entre tantes, es planteja la possibilitat d’una moratòria per als Ajuntaments més xicotets. “Aquesta seria una opció mentre es busquen alternatives, encara que l’opció més raonable és que deixaren que ho assumira qualsevol funcionari”, finalitza Sixto.

Show More

Related Articles

Back to top button