El PP recolza una esmena presentada per EUPV relativa a la incapacitat d’alguns municipis de continuar amb el programa de Xarxa Llibres

El Ple de la Diputació d’Alacant ha aprovat hui amb els vots a favor de tots els diputats del PP una esmena plantejada per la diputada d’EUPV, Raquel Pérez, relativa al Programa de Xarxa Llibres. L’esmena s’ha presentat a una moció plantejada pels populars relativa al suport de la Diputació a l’Ajuntament de Bigastro perquè aquest municipi puga finançar l’aportació necessària que permeta la seua participació en el programa de Xarxa Llibres. No obstant açò, des d’EUPV “consideràvem que aquesta proposta no es podia focalitzar únicament en Bigastro si no que s’havia de generalitzar a qualsevol ajuntament i, per açò, hem considerat necessari presentar una esmena en la qual es defensa la nostra proposta”, ha dit la diputada provincial.

En la seua intervenció, Pérez ha argumentat la necessitat de desbloquejar la incapacitat administrativa que genera la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera amb la Reforma de la Llei de Bases de Règim Local, aprovada pel propi PP la passada legislatura. “Des d’EUPV i IU sempre hem rebutjat aquesta nova ordenació plantejant una esmena a la totalitat i elaborant el manifest en defensa de l’Autonomia Local, signat per centenars d’entitats i institucions públiques”, ha recordat la dirigent provincial, qui ha afegit que, davant aquesta situació, “considerem necessari fer extensible la petició de la Diputació d’Alacant a tots els Ajuntaments que es troben o pogueren trobar-se en un futur en la mateixa situació que Bigastre”. Per açò, finalment s’ha aprovat instar a la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana al fet que emeta informe de sostenibilitat financera favorable, de manera que es procedisca a aprovar el deslliurament dels fons a qualsevol de les tres Diputacions en el cas que algun Ajuntament es trobe en situació d’incompliment de les condicions de sostenibilitat financera i, per açò, incapacitats per a continuar amb el programa de Xarxa LLibres.

“Estem satisfets que el PP hi haja recapacitat en la seua proposta i haja fet extensible aquesta problemàtica de la seua pròpia legislació a tots els municipis al llarg del País Valencià”, ha conclòs Raquel Pérez.

Modificació Ordenança Fiscal SUMA

D’altra banda, EUPV també ha presentat una esmena al punt de l’ordre del Ple relatiu a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de l’Organisme Autònom SUMA i en la qual ha proposat que la Diputació d’Alacant inste a tots els Ajuntaments a acollir-se a la màxima bonificació arreplegada en el Reial decret Legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Així mateix, la formació d’esquerres ha demanat que tots aquells ajuntaments que no estiguen acollits a la màxima bonificació no se’ls aplique la reducció de la taxa al 2’5 per cent i continue aplicant-se-li el 4 per cent.

Related Articles

Back to top button