La Diputació de València aprova subvencionar les excavacions de fosses comunes en la província

La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat les bases i la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de recuperació de la Memòria Històrica en la província per a l’any 2016

També s’ha aprovat la convocatòria de tres beques d’investigació en matèria de Memòria Històrica

La diputada delegada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo: “Sense memòria, no hi ha democràcia possible”

Les ajudes aprovades ascendeixen a 213.000 euros i aniran destinades a Entitats Locals, Mancomunitats i famílies i associacions privades sense ànim de lucre de la província de València, podent ser subvencionades les activitats d’indagació, localització, exhumació, identificació i trasllat, si escau, de les restes de les persones desaparegudes violentament durant la guerra civil i la repressió posterior; la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica; així com la retirada de símbols franquistes i la substitució de les denominacions de la guia municipal de carrers.

D’acord amb les bases, les subvencions de la Diputació en matèria de memòria històrica seran compatibles amb ajudes d’altres institucions que tinguen la mateixa finalitat, sempre que la seua suma no supere el cost de l’activitat subvencionada.

La Diputada delegada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, ha manifestat que “amb aquesta convocatòria de subvencions, la nova Diputació no solament compleix amb la Llei de Memòria Històrica, sinó que sobretot, fa els deures que les institucions tenien pendents des de fa massa temps”. En opinió de la Diputada provincial d’EUPV “des d’un punt de vista democràtic, és intolerable que Espanya ostente la segona posició  mundial en nombre de persones desaparegudes, solament per darrere de Cambodja” i ha afegit que “sense memòria, no hi ha democràcia possible”.

Beques d’investigació en matèria de memòria històrica

La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat també les bases i la convocatòria de tres beques d’investigació en matèria de memòria històrica, amb una duració d’un any, amb l’objectiu d’afavorir la investigació dels fets succeïts durant la postguerra i assegurar la preservació i el coneixement de fonts directes relacionades amb eixe període històric, especialment de les dipositades en arxius públics.

Tot i que la proposta de temes d’estudi correspondrà als aspirants, hauran de circumscriure’s al marc geogràfic de la província de València i al marc temporal i temàtic de la repressió i control social durant el franquisme.

Els sol·licitants hauran de ser graduats en història o humanitats i presentar una memòria, que no ha de superar els cinc fulls, on es descriga el projecte d’investigació.

L’òrgan de valoració estarà conformat pel President de la Diputació o el Diputat o Diputada en qui delegue, per dos tècnics especialistes designats per la corporació, per un docent especialista triat per la Universitat de València, per un funcionari designat per la Junta de Personal i, finalment, pel Secretari de la Diputació o el funcionari en qui delegue, que exercirà les funcions de secretari.

 

 

Related Articles

Back to top button