EU presenta una PNL que permeta a l’alumnat immigrant sense papers rebre els títols oficials dels estudis cursats a Espanya

El diputat d’EUPV en el Congrés dels Diputats, Ricardo Sixto, després de verificar que continua el problema del no lliurament dels títols oficials als alumnes immigrants que no tenen papers, ha tornat a presentar en la Mesa del Congrés una Proposició No de Llei (PNL) per al seu debat en la Comissió d’Educació i Esport. Segons ha explicat Sixto, el Reglament d’execució de la Llei Orgànica 7/1985, d’1 de juliol, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya arreplega que tenen dret a l’educació en les mateixes condicions que els espanyols, així com que els menors que es troben en territori espanyol seran tractats conforme al previst en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Xiquet de 1989, ratificada per Espanya en 1990.

“Malgrat tot açò, segueixen sent nombrosos al País Valencià els casos en els quals existeix una vertadera dissociació entre la realitat i la teoria ja que s’admeten a tots els alumnes i alumnes en els centres escolars sense exigir-los cap paper però, per contra, no se’ls lliura un títol oficial si no tenen el certificat de residència legal”, ha manifestat el representant de la formació d’esquerres en la Cambra Baixa.

Para EUPV “suposa una discriminació molt greu cap al menor per la situació merament administrativa de les famílies”, ha dit Sixto, qui, davant aquest problema ha demanat en la PNL que el Congrés dels Diputats inste al Govern al fet que, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, s’adopten les mesures oportunes i s’efectuen els canvis legislatius oportuns, si fóra necessari, perquè a partir del present curs acadèmic es matricule amb totes les seues conseqüències a tot l’alumnat immigrant.

Així mateix, una altra de les peticions es refereix al fet que els xiquets i xiquetes immigrants reben el títol o certificat oficial en acabar els seus estudis amb independència absoluta de la legalitat o no de la seua residència a Espanya.

Show More

Related Articles

Back to top button