Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan de gestió ordinari en tot el que no siga competència de l’Assemblea, el Consell Polític Nacional o la Coordinació. Serà nomenada, d’entre els seus membres, pel Consell Polític Nacional, a proposta del Coordinador o de la Coordinadora.

Coordinació General

Rosa Pérez

Coordinadora General

coordinacio@eupv.org

Àrea Interna

Luis Poveda

Responsable d’Organització

organitzacio@eupv.org

Rafa Úbeda

Responsable de finanzas

finances@eupv.org

Sunsi Torrijos

Extensió territorial

organitzacio@eupv.org

Àrea institucional

Nefer Vives

Responsable de Política municipal

politicamunicipal@eupv.org

Alberto Torralba

Adjunt a municipal

politicamunicipal@eupv.org

Acció política

Dolo Sánchez

Co-coordinadora d’àrees

eupv@eupv.org

Ángela Peiró

Co-coordinadora d’àrees

eupv@eupv.org

Nahuel González

Elaboració Política

eupv@eupv.org

Back to top button