S’aprova el decret que desenvolupa la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència

El text normatiu realitza un reconeixement exprés de la memòria democràtica de les dones. Es posa en marxa un Cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la transició del País Valencià, i es crea una Comissió de la Veritat d’àmbit autonòmic per a restablir la veritat històrica, jurídica i institucional sobre els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es desenvolupa la Llei 14/2017 de Memòria Democràtica i per a la Convivència del País Valencià.

El decret del Consell s’estructura en 57 articles, distribuïts en 13 capítols. El capítol I conté les disposicions generals en les quals es determina l’objecte i l’àmbit d’aplicació, fent un esment exprés al reconeixement de la memòria democràtica de les dones.

En aquest sentit, el text normatiu recull que la Generalitat adoptarà les mesures necessàries per a reparar les formes especials de repressió o violència de qualsevol tipus patida per les dones a conseqüència de la seua activitat pública, política o intel·lectual, durant la guerra i la dictadura fins a la promulgació de la Constitució de 1978, o com a mares, companyes o filles de persones represaliades o assassinades, i les que van patir privació de llibertat o altres penes a conseqüència dels delictes d’adulteri i interrupció voluntària de l’embaràs.

Related Articles

Back to top button