Més de 500 votaciones han prioritzat les propostes de Xàtiva Unida mitjançant la campanya “Amor per Xàtiva”

La ciutadania ha marcat com a prioritàries les propostes de la renovació de la xarxa
d’aigua, la millora de l’hospital, l’accessibilitat, la millora de l’atenció a la gent gran i l’accés a
l’habitatge.


Amor per Xàtiva (https://amorperxativa.xativaunida.org/) és el nom de la campanya que el passat més de desembre llançava Xàtiva
Unida per a convidar a la ciutadania a prioritzar 5 de les 15 propostes que el col·lectiu ha treballat
per al programa electoral amb el que concorreran a les properes eleccions. L’enquesta també ha
facilitat que qualsevol persona aportara la seua pròpia proposta, “ara es tracta de donar-li cabuda
a totes aquestes necessitats que la ciutadania ha detectat” comentava Amorós.


Tant la renovació de la xarxa d’aigua com la millora de l’hospital han obtés un 12% dels vots,
el 10% de les persones participants han prioritzat la millora de l’accessibilitat, ampliar el verd a la
ciutat i millorar el servei de bus urbà, a continuació i també amb un 10% dels vots ha estat la
proposta de facilitar un envelliment amb assistència a domicili i ampliar les places de centre de dia
per a la gent gran, per últim un 8% ha escollit la proposta d’impulsar lloguer d’habitatge jove al
nucli antic.


Després que el passat 30 de desembre es tancarà el termini de participació, l’anàlisi
d’aquestes dades i de totes les aportacions fetes en aquest procés serà un dels temes que es
tractarà en l’assemblea de Xàtiva Unida que es celebrarà la propera setmana.


Xàtiva Unida continua apostant pel que els eixos de treball del programa siguen accions que
transformen Xàtiva en una ciutat amable, que cuida i de futur. “El fet de prioritzar 5 accions és el
termòmetre que hem utilitzat per saber que és el que més preocupa a la ciutadania , però no hem
de quedar-nos enrere en cap de les propostes.”

Related Articles

Back to top button