Xàtiva Unida planteja una serie de mesures per a adaptar la ciutat al canvi climàtic i alleugerir els efectes de la calor.

● Xàtiva Unida planteja una batería de mesures per tal de reduir els efectes directes del canvi climàtic
sobre les persones que viuen i treballen a la ciutat, apostant per fer un espai públic més amable i
habitable.
● Propostes com l’obertura de piscines i l’ampliació del seu horari o l’obertura d’edificis municipals al
públic en els moments de màximes temperatures busquen alleugerir els efectes que tenen sobre les
persones i la seua salut les altes temperatures.

En els darrers cinc anys s’han produït diverses onades de calor, un fenomen que a causa de l’escalfament del planeta i el canvi climàtic, té lloc cada cop amb més freqüència. A més, Xàtiva per les seues condicions
geogràfiques, és una de les ciutats on majors registres de temperatura trobem cada any, l’estiu arriba cada vegada més prompte generant una estació molt més llarga.


Per reduir els efectes de la calor excessiva, Xàtiva Unida impulsarà una sèrie de mesures per fer front a les
noves condicions climàtiques del S.XXI. Aquestes propostes han de ser transversals donat que toquen
diferents aspectes de la ciutat; horaris dels edificis municipals, noves infraestructures, arquitectura, disseny de places i jardins: Un canvi d’òptica en tots aquests àmbits, és fonamental per fer de Xàtiva una ciutat per a viure amb perspectiva de futur.


Entre les mesures que proposa Xàtiva Unida destaca la millora en les piscines municipals. Avançament de la seua obertura i endarreriment de la clausura, ampliació dels seus horaris, i obertura durant la fira.
Tanmateix, per la forta demanda dels últims temps i vist que molts dels Xativins es veuen abocats a utilitzar les piscines de les pedanies, per tal de garantir que tota la ciutadania gaudisca dels serveis públics, Xàtiva Unida fa una aposta ferm per reformar la piscina Murta. A més, aposten per fer una piscina en la part nord-est de la ciutat. Aquesta, formaria part de la rehabilitació del Molí de Serrampedra com un complex multiesportiu amb un saló de conferències, gimnàs, sala de CrossFit i Spinning, que donará servei esportiu a aquesta part de la ciutat.

Des de Xàtiva Unida expliquen que altres propostes necessàries per a combatre la calor són la redacció d’un pla d’emergències per onades de calor, on quede establert que fer i com reaccionar en aquests casos; la creació de refugis climàtics mitjançant l’ampliació d’horaris d’instal·lacions municipals que compten amb refrigeració; la renaturalització de la ciutat, amb més verd i menys asfalt, amb la creació de corredors verds, restauració d’àrees fluvials i una xarxa d’espais ombrejats, per tal de minimitzar l’efecte illa de calor i reduir les temperatures.


Segons Andrés Garcia, enginyer tècnic agrícola i nº 5 de la candidatura de Xàtiva Unida “Una ciutat no és
ciment i asfalt. Una ciutat és un espai on les persones que hi habiten interaccionen entre elles i amb
l’entorn, i dins d’aquest entorn trobem la climatologia. D’aquesta manera, la planificació, les noves
infraestructures, l’urbanisme, la mobilitat, l’accessibilitat o el disseny dels parcs i places són fonamentals per fer de Xàtiva una ciutat Amable, una ciutat per a viure, una ciutat amb futur. Fent veïns i veïnes, fent barris i fent poble”.

Related Articles

Back to top button