Esquerra Unida Borriana reclama l’ajuntament que encete el procés per calcular la seua petjada de carboni i pose en marxa un pla per reduir l’impacte en l’entorn

L’activitat humana està afectant greument el nostre entorn, tal com assenyalen els científics experts en clima, i tothom ha de prendre mesures per tal d’aturar l’escalfament global i reduir els efectes negatius que està provocant a escala global i local. No fer-ho quan ja hi ha innumerables informes que situen la costa del Mediterrani occidental, a on es localitza Borriana, com una de les més afectades per aquest procés és irresponsable i perillós.
Les administracions públiques són un dels agents de canvi i han de ser promotors d’aquests processos per millorar l’entorn.


Per això des d’Esquerra Unida Borriana reclamem que el nostre Ajuntament inicie el procés per conèixer amb dades quin és l’impacte de la nostra ciutat en l’entorn i quina petjada de carboni estem generant a Borriana per posar en marxa mesures i fer-ho amb un pla municipal de reducció de consums i generació de gasos d’efecte hivernacle. La petjada de carboni representa el volum total de gasos d’efecte d’hivernacle que produeixen les activitats econòmiques i quotidianes d’una organització o d’una persona. “Conèixer la nostra petjada de carboni ens permetria prendre mesures per reduir-la i obtenir dades objectives per quantificar com de bé o malament estem donant eixos passos per reduir l’impacte de l’Ajuntament de Borriana al Medi Ambient”, explica el portaveu d’Esquerra Unida a Borriana, Gabriel Ferrándiz.

“Per això és urgent que l’Ajuntament passe a l’acció i inicie el procés per conèixer com afecten les activitats del mateix consistori i dels ciutadans i empreses de Borriana l’entorn i tinga així una ferramenta per proposar canvis, projectes o activitats encaminades a millorar el Medi Ambient i la qualitat de vida dels borrianencs i borrianenques, que ja pateixen directament a les seues carns els llargs i intensos estius i els fenòmens tempestuosos i que, amb tota seguretat, no volen que vagen a més“, afegeix el coordinador local d’Esquerra Unida, Cristian Veses.

El càlcul de la petjada de carboni d’un ajuntament es fa coneixent els consums energètics d’edificis, vehicles municipals, equips de refrigeració o calefacció, despeses en viatges, compra de productes, consums de les empreses concessionàries o residus generats entre d’altres. Eixe càlcul atorga un índex que es pot registrar al Ministeri de Medi Ambient per tal d’iniciar així el procés per reduir-ho i conscienciar els treballadors municipals i els ciutadans al voltant d’eixe objectiu.


Mesures que podrien col·laborar a una descarbonització de Borriana de forma més ràpida

Des d’Esquerra Unida pensen que hi ha mesures que les regidories de Borriana podrien haver posat en marxa fa temps però no ho han fet bé per desídia o per desconeixement. Una clara evidencia és la millora urgent del transport públic urbà i interurbà de Borriana, que encara és molt ineficaç i no gens atractiu pels veïns i veïnes potencialment usuaris.


Una altra és un impuls decidit a la generació d’energia neta en sostres municipals per reduir les factures i les emissions de CO₂ de l’Ajuntament i de totes les instal·lacions municipals. En aquest sentit tenim espais com els esportius, el Casal Jove i altres on l’Ajuntament encara no s’ha decidit a fer cap acció en aquest sentit quan altres poblacions estan molt més avançades.


La revisió dels contractes de subministrament municipals per exigir les empreses d’energia que aquesta siga sostenible, que els contractes municipals aposten realment per criteris de sostenibilitat i socials per damunt del criteri del preu o la revisió del parc mòbil local són altres mesures que, segons Esquerra Unida, sumarien i molt en el camí cap a la reducció dràstica d’emissions per part de l’Ajuntament.

ESQUERRA UNIDA BORRIANA

esquerraunidaborriana@gmail.com

Related Articles

Back to top button