Esquerra Unida presenta una esmena per a protegir els llocs de treball i fomentar l’arrelament territorial de les empreses valencianes

La intenció d’EU és protegir els llocs de treball de les treballadores i treballadors enfront del fenomen d’empreses que es mouen pel territori estatal captant subvencions públiques. L’esmena obligaria a les empreses amb més de cinquanta treballadors que reben ajudes públiques de la Generalitat Valenciana a retornar-les si decideixen deslocalitzar la seua activitat fora del territori valencià.

Esquerra Unida, a través dels seus representants institucionals en les Corts Valencianes, ha presentat una esmena a la Llei de Responsabilitat Social amb l’objectiu d’evitar el fenomen de deslocalització d’empreses fora del territori valencià.
El text proposa que les ajudes públiques que reben de la Generalitat Valenciana les empreses mitjanes i grans amb més de cinquanta empleats, garantisquen i contribuisquen al seu arrelament territorial i al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, les empreses hauran de comprometre’s formalment a no incórrer en la deslocalització empresarial com un requisit imprescindible per a optar a la concessió de subvencions i altres tipus d’ajudes públiques.
La proposta també busca protegir les treballadores i treballadors davant situacions com la succeïda amb l’empresa Acciona Nordex que va tancar la seua planta en la Vall d’Uxió per a traslladar l’activitat a la Xina.
L’esmena ha estat registrada per Estefania Blanes, diputada i portaveu adjunta del grup parlamentari Unides Podem – Esquerra Unida. Blanes considera que l’esmena afavoreix el compromís d’arrelament del teixit productiu i empresarial en el territori valencià: “és una bona forma per a assegurar la contribució al desenvolupament econòmic i social del nostre territori”.

L’esmena contempla, a més, una línia estable de recerca sobre els avanços i situació actual en el coneixement teòric i pràctic relatiu a l’efecte de la globalització en el teixit empresarial local i regional i en els processos de deslocalització empresarial a la Comunitat Valenciana, els resultats de la qual hauran de posar-se en coneixement del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

Related Articles

Back to top button