Xàtiva Unida proposa incorporar 500.000€ al pressupost del 2023 procedent del romanent de l’any 2021.

Xàtiva Unida valora positivament el pressupost que ha plantejat l’equip de govern per al
2023 però veu insuficient les partides destinades a infraestructures d’aigua, a accessibilitat i
millora dels espais familiars i proposa augmentar-les amb romanent de l’any 2021.


A punt de finalitzar 2022 encara hi ha disponible 1’1 milió de romanent de 2021, cosa que
unida al també baix percentatge d’execució del pressupost d’enguany ens donarà probablement
uns 10 milions d’euros de romanent el 2022 per al 2023.


Després de revisar la proposta d’inversions que el regidor d’hisenda va traslladar en la
comissió, la formació xativina creu que és insuficient destinar 322.000€ a la partida de cicle
hidràulic i proposa incrementar-la amb 300.000€ del sobrant disponible, la qual cosa passa així a
doblar la quantitat inicial. El canal de Bellús, la reparació de part de la xarxa nº1 i la posada a punt
del sistema al Carraixet necessiten d’una inversió més potent. En declaracions de la Regidora Amor
Amorós “estem veient cada mes com la ciutadania posa de manifest la preocupació pel mal estat
de la xarxa d’aigua i continuem sense aigua potable al Carraixet, nosaltres pesem que són
prioritàries aquestes actuacions, cal reduir els litres i litres d’aigua que estem perdent i cal millorar
la qualitat de l’aigua que oferim a totes les zones de la ciutat”.


Pel que fa a l’accessibilitat Xàtiva Unida vol recordar el compromís de la institució amb la
“ciutat violeta”, expressat també amb la signatura del manifest per a l’accessibilitat universal a
Xàtiva presentat per la plataforma i per tant proposen una partida per a accessibilitat de 100.000€
del romanent disponible.


La partida de millora en parcs i jardins disposa 85.000€ per a substitució de cautxú, Xàtiva
Unida creu que una ciutat educadora ha de tindre especial cura en millorar els espais familiars, i
per això proposa augmentar també en 100.000€ aquesta partida i així introduir umbracles i
elements més sostenibles que facen d’estos espais un llocs d’encontre més confortables.
Per últim, en paraules de la regidora “El pressupost és un document viu que plasma les
prioritats d’intervenció a la ciutat ,i en consonància amb les propostes del pla director vigent, del
PUAM i del Pla especial del nucli antic, per a Xàtiva Unida és molt necessari intervindré en la xarxa
d’aigua, implementar l’accessibilitat en els espais públics i millorar els espais familiars. També
pensem que es prioritari introduir els mecanismes necessaris per a que el percentatge d’execució de
les inversions siga com a mínim del 70% ”

Related Articles

Back to top button