Xàtiva Unida presente les claus del seu model fiscal

  • Aquest model prioritza la justícia social i la progressivitat per tal de protegir a la ciutadania
    de l’actual situació econòmica i introdueix bonificacions verdes per a particulars i empreses.
  • Així mateix, davant l’aprovació de les ordenances fiscals per a 2023 en el proper plenari,
    han registrat una sèrie de propostes concretes basades en aquestes línies, que esperen que
    l’equip de govern tinga en compte.

Xàtiva unida ha presentat les línies bàsiques del seu model d’impostos, taxes i preus públics
municipals. Una proposta encaminada a adaptar la fiscalitat municipal als principis de justícia social
i progressivitat i a afrontar dos dels principals reptes del moment: l’actual situació econòmica i
l’emergència climàtica.


L’actual model fiscal estableix tipus fixes en tots els impostos i taxes municipals, de manera
que el gros de la recaptació prové dels impostos que paguen les famílies humils, els xicotets negocis
i els treballadors i treballadores autònomes, mentre que els grans propietaris no contribueixen tot el
que podrien. Davant l’actual situació econòmica calen mesures per tal de protegir a la ciutadania i fer
més justa la fiscalitat és una d’elles. És per això que des de Xàtiva Unida consideren imprescindible
implementar el principi constitucional de progressivitat, de manera que el tipus a aplicar varie en
funció del valor de les propietats, de la mateixa manera que ja es fa en impostos estatals com l’IRPF.


Així mateix, des de Xàtiva Unida proposen aplicar una tarifació social en serveis com les
instal·lacions i activitats esportives, el conservatori municipal o el centre de dia per a malalts
d’Alzheimer, de manera que no s’excloga a ningú dels serveis municipals per el seu nivell d’ingressos.
D’altra banda, Xàtiva Unida aposta per introduir la fiscalitat verda a Xàtiva, calculant les taxes
d’aigua i recollida de fem en funció del consum d’aigua i de la generació de residus de cada unitat
fiscal. A més, també proposen aplicar les bonificacions optatives establertes en la llei d’hisendes
locals, que l’actual equip de govern no aplica, per als impostos de construccions i d’activitat
econòmica, pensades per a aquelles obres que milloren l’eficiència energètica dels edificis i per a
aquelles empreses que produeixen la seua energia i que faciliten la mobilitat sostenible del personal.

Des de Xàtiva Unida expliquen que “Qualsevol debat sobre impostos s’ha de fer des de la
responsabilitat d’entendre que són necessaris per al finançament dels serveis públics, sense caure en
la demagògia anti-impostos en que s’ha instal·lat la dreta tan a nivell nacional com a nivell municipal.
La funció de les administracions és assegurar que aquestos siguen el més justos possible, de manera
que cadascú puga contribuir en funció de la seua capacitat econòmica.”


Propostes concretes a les ordenances fiscals de 2023


Xàtiva Unida va registrar la setmana passada una sèrie de propostes concretes inspirades en aquestes
línies bàsiques. Com tots els anys, les ordenances fiscals s’aproven inicialment en el plenari del mes
de setembre i el primer debat al voltant d’elles es produeix en la comissió informativa d’hisenda
anterior, que tindrà lloc el proper divendres. Des de Xàtiva Unida esperen que algunes de les seues
propostes s’incloguen en el document que haurà de votar-se al plenari.

Related Articles

Back to top button