Xàtiva Unida valora positivament la integració de propostes en el pla urbà d’actuació municipal PUAM.

Amor Amorós “sumar les iniciatives de tots els grups municipals ha de ser un pas per
avançar com a ciutat”


Des del grup municipal de Xàtiva Unida s’ha valorat positivament que s’haja arribat a un
acord en la inclusió de les propostes presentades en el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). De
fet segons la regidora Amor Amorós “incloure l’elaboració d’un Pla director de millora de la xarxa
de proveïment d’aigua potable i de clavegueram, impulsar un programa d’accessibilitat en edificis
municipals i espai urbà, millorar els parcs infantils, aplicar les mesures del Pla d’Igualtat, introduir
l’eficiència energètica en els edificis municipals i la creació d’una línia específica d’actuació per a
Bixquert són decisions bones per a la ciutat i per això les vàrem aportar des de Xàtiva Unida”.

En aquest sentit cal recordar que el PUAM és un document de caràcter estratègic local que
descriu les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establerts per
l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.

Finalment des del grup municipal s’ha indicat que “a partir d’ara anem a treballar perquè
aquest document es consolide i puga aconseguir el màxim recolzament i sobretot que es complisca
des del minut zero de la seua aprovació”.

Related Articles

Back to top button