Unides Podem – Esquerra Unida pregunta al Consell per les línies d’autobús de preferent ús escolar

Estefanía Blanes, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Unides Podem – Esquerra Unida en les Corts Valencianes, ha presentat una bateria de preguntes dirigides a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a sol·licitar informació i documentació sobre la situació de les línies de preferent ús escolar previstes als projectes de servei públic de transport de viatgers en autobús. Els projectes de les línies de preferent ús escolar s’han vist modificats atenent suposades “reivindicacions d’empreses privades”. Unides Podem – Esquerra Unida vol saber quines són aquestes reivindicacions i quina ha estat la seua repercussió sobre el servei públic.

El grup parlamentari d’Unides Podem – Esquerra Unida sol·licita aquesta informació a propòsit de les modificacions realitzades sobre els projectes definitius de servei públic de transport de viatgers en autobús, publicats per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Aquests projectes preveien que les rutes escolars passarien a cobrir-se amb la creació o modificació de línies regulars a partir de setembre de 2020. És a dir, les línies de preferent ús escolar oferirien serveis amb portes obertes a l’ús general, però amb reserva de places per a usuaris escolars que aniran degudament acreditats.

Malgrat aquesta previsió, existeixen una sèrie de modificacions o actualitzacions posteriors en diversos projectes aprovats en 2019 que, finalment, eliminen la possibilitat de crear aquest tipus de línies.  Els motius, segons indiquen els documents, atenen a “les reivindicacions de les distintes associacions empresarials”. Una incongruència que contradiu, alhora, un dels objectius principals dels projectes: aprofitar la sinergia entre les rutes de transport escolar interurbà i les rutes regulars d’ús general.

Per a Blanes, aquestes línies acomplirien amb la funció d’aconseguir que municipis de difícil accés o rurals compten amb un servei diari d’autobús: “ara per ara, si en tenen, el servei d’autobús de molts municipis és ‘a demanda’, una problemàtica que cal evitar per a facilitar la mobilitat de les ciutadanes i ciutadans”, indica. “Volem saber de quines reivindicacions empresarials estem parlant, perquè afecten directament a un servei necessari i d’interés general per a la població”, emfatitza Blanes.

Amb tot, el grup parlamentari d’Unides Podem – Esquerra Unida, a través de la seua portaveu adjunta, pregunta a les Corts Valencianes quines són les “reivindicacions empresarials” que han afectat la creació de les línies de preferent ús escolar. També, si ja existeixen aquest tipus de línies a altres municipis del País Valencià, i si es valoren els beneficis socials, ambientals i la reducció de costos econòmics que s’obtindrien de la utilització d’un model o altre.

Per a Blanes “no és possible que renunciem a la posada en marxa d’unes línies que millorarien els serveis públics en aquestes zones rurals per les reivindicacions dels empresaris. La nostra obligació és treballar per l’interés general”, i ha sol·licitat que “els projectes que encara no s’han modificat per a eliminar aquestes línies d’ús preferent escolar, es mantinguen com estan”.

Related Articles

Back to top button