EUPV impulsa unes platges més inclusives

Antoni Llorente: “es tracta de fer les platges valencianes accessibles i inclusives perquè les persones que pateixen daltonisme puguen gaudir de la mar amb seguretat, però també hem de treballar sobre altres espais com el trànsit o els espais laborals.”

Antoni Llorente, responsable de l’àrea de política municipal d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha traslladat als Grups Municipals de la formació d’esquerra al País Valencià una moció “per a posar en marxa polítiques inclusives per a persones daltòniques”. El daltonisme és la incapacitat per a veure uns certs colors que sol tindre origen genètic. Depenent del cas, trobem dificultat per a distingir entre el roig i el verd, entre el blau i el groc, o fins i tot en les formes més greus, com l’acromatopsia, una persona no pot veure cap color, solament el gris. Al voltant de 350 milions de persones (aproximadament el 8% de la població masculina i 0,5% de la població femenina) pateixen d’algun grau de daltonisme, tenint dificultat per a interpretar els colors.

Per al responsable de política municipal de la formació d’esquerra, “no ser capaç de distingir els colors suposa una gran pèrdua d’independència i autoconfiança per a la persona que ho pateix”, un 90% d’aquestes persones necessiten assistència a l’hora de comprar, un 73% s’han sentit exclosos socialment, i un 42% té dificultats d’integració en el treball. En aquest sentit, Llorente ha afirmat que “l’escola, l’àmbit públic i laboral, i la seguretat viària poden convertir-se en llocs d’exclusió, perquè agafar el llapis del color correcte, identificar productes en el supermercat o reconéixer el color d’un semàfor, poden convertir-se en accions quotidianes molt complexes per a les persones daltòniques”, i afegit “el que per a molts a l’estiu pot ser una cosa molt senzilla com mirar la bandera de la platja i saber en quin estat es troba la mar, per als daltònics suposa un gran problema.”

Antoni Llorente ha considerat que “estem davant dificultats quotidianes que poden solucionar-se a través de la implementació del sistema ‘Color ADD’, l’únic llenguatge del món adaptat a persones que pateixen daltonisme.” Aquest sistema gràfic d’identificació ja s’està implementant en nombrosos espais del nostre dia a dia, com el metre de Porto, marques de roba i alguns supermercats.

En definitiva, en la moció que presenta la formació d’esquerres proposa implantar aquest sistema d’identificació “en les banderes de les platges, així com en altres sistemes i suports informatius destinats a la seguretat i l’ús de les platges, en el curt termini, però en el mitjà i llarg termini també hem d’obrir el debat per a començar a introduir aquest sistema en espais com l’educació, l’administració pública, els espais laborals, les zones d’oci i comercials o la seguretat viària…, perquè es tracta d’una solució que està demostrant que facilita la integració efectiva d’aquest col·lectiu de persones”, per això, ha finalitzat, “també proposem que les diferents administracions públiques, en el seu àmbit de competència, impulsen la implementació d’aqueix sistema en aquells espais d’afecció per a les persones daltòniques”, ha finalitzat el responsable de l’àrea de política municipal d’EUPV.

Related Articles

Back to top button