Guanyar reclama un gir a les polítiques d’ocupació del govern del PSOE

En la darrera reunió del Consell Econòmic i Social d’Alcoi es van presentar, entre altres qüestions, el “Plan de Formación para la mejora de la empleabilidad”. En aquest pla a més a més d’un primer diagnòstic de la situació de l’ocupació a la nostra ciutat que Guanyar Alcoi titlla de preocupant, es proposen un seguit d’accions formatives per tal d’aconseguir que les persones desocupades siguen més “empleables”. Per a la plataforma municipalista aquest pla, com la resta d’accions del govern del PSOE sobre ocupació han assumit totalment el marc neoliberal que ha demostrat de sobres ser perjudicial per a les persones. Com assenyala la seua regidora Sandra Obiol: “És un debat complex però hi ha massa estudis per a que el govern no sàpiga que aquest tipus de polítiques on es culpa a la persona per no aconseguir faena, fan molt de mal, massa. El mateix diagnòstic posa de rellevància que el problema és doble: un model productiu basat en els serveis (que és altament precari) i un problema del baix nivell educatiu i de feminització de la desocupació a Alcoi. I la resposta és proposar cursos com el de Personal polivalente de Supermercados. Ofereixen precarietat als que ja estan precaris.”

Per a la plataforma municipalista fa anys que s’hauria d’haver estat fent una política econòmica i ocupacional integral en la que s’oferisca facilitats per a incrementar el nivell educatiu formal de la ciutadania, que oferisca serveis d’atenció i cura a les famílies (que les dones siguen les que més atur pateixen no està deslligat de ser les màximes responsables de la cura) o de proporcionar cursos de formació a les persones desocupades en eixa nova economia que suposa ser una Smart City. Obiol conclou: “Parlar de que anem a ser líders tecnològics i oblidar a un col·lectiu ample de la població és condemnar-los a que siguen exclosos dels ritmes normalitzats de la ciutat, és injust per a aquest col·lectiu però també llastra el progrés col·lectiu d’Alcoi. I sé que ara s’excusaran, covardament, que no és culpa seua, que és una cosa dels tècnics municipals i que fent aquesta crítica faltem al respecte als tècnics municipals que tant treballen. Però és el govern del PSOE que amb les seues directrius polítiques falten al respecte als milers de persones que no tenen feina en Alcoi i a les seues famílies. I això és gravíssim.”

***

Les accions 8 accions formatives proposades són:

1) TPC Especialidad instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica y operadores de aparatos elevadores.
2) TPM Especialidad Trabajos de Soldadura y Oxicorte.
3) Cursos de Operador/a de Maquinaria.
4) Buenas Prácticas de Higiene Alimentaria y Gestión de Alérgenos + PRL en Hostelería + Medidas de prevención frente a la Covid-19.
5) Instalaciones de Fontanería e Instalaciones de evacuación de aguas.
6) Logística y Preparación de Pedidos Multicanal.
7) Personal Polivalente de Supermercado.
8) Limpieza.

Related Articles

Back to top button