Proposem que els criteris socials i mediambientals siguen considerats en la contractació pública

El nostre programa electoral elaborat de forma col·lectiva incorpora un apartat pel qual advoca perquè l’únic criteri de contractació de l’Ajuntament no siga només el preu més baix

Esquerra Unida d’Algemesí aposta per elaborar un decret per a la inclusió de clàusules socials i mediambientals en les contractacions que es realitzen des de l’Ajuntament d’Algemesí. Presentem esta mesura en el nostre programa electoral de 2019.

Criteris mediambentals contractació pública AlgemesíEl candidat a l’alcaldia d’Esquerra Unida i actual primer tinent d’alcalde, Pere Blanco, explica que es tracta d’una proposta “de sentit comú” on es pretén que “els criteris com la qualitat de les condicions d’ocupació, la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats d’integració, la diversitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i de comerç just primen sobre el criteri merament econòmic”. Uns criteris socials que haurien de valorar-se en un màxim del 60% sobre la puntuació total.

D’esta forma considerem fonamental que per a aconseguir que les compres públiques siguen de qualitat, estratègiques, sostenibles i socialment responsables, és indispensable que deixe de tindre obligatorietat el fet que el preu més baix determine l’elecció de l’empresa. “Quan es té en compte més d’un criteri de valoració podrem evitar que la contractació pública incidisca de forma negativa en l’àmbit laboral amb acomiadaments o baixades de sous”, conclou Pere Blanco.

Esquerra Unida advoca per no prorrogar els contractes vigents, redactant un nou plec quan expire cadascun d’ells i que incorpore les clàusules socials i mediambientals. Per últim, instaríem a la Mancomunitat de la Ribera Alta (on hi ha presència de polítics algemesinencs) a prendre els mateixos acords per a les contractacions públiques i engegar el canvi cap a un model productiu sostenible a la comarca.

Related Articles

Back to top button