Silla dona el primer pas per a construir 500 habitatges públics

La Regidoria d’Urbanisme de Silla prepara el seu primer Pla Municipal d’Habitatge Pluriennal com a conseqüència del recent reinici de les obres dels sectors del Rajolar i  l’Alteró 2, que portaven anys paralitzats i que ha suposat que l’Ajuntament dispose ara de sòl per a poder urbanitzar fins a 500 nous habitatges públics.

El regidor d’Urbanisme, Valentín Mateos, s’ha reunit amb Rafael Briet, director general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de la Conselleria, per a comentar les línies estratègiques a seguir per a l’elaboració del document. Es va tractar durant la reunió les diferents línies de l’actual Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 així com dels diferents models de gestió pels quals podria optar l’Ajuntament.

En aquest sentit, les línies de la Regidoria són clares: “S’apostarà per garantir el dret a l’habitatge digne que regula la Constitució com a centre de les seues polítiques i lluitar contra l’especulació” comenta Mateos. Per a això es promourà la construcció d’habitatge nou de lloguer assequible que possibilite als joves adquirir el seu primer habitatge i que, a més, siga totalment  accessible per a gent amb mobilitat reduïda i pensant en l’eficiència energètica amb baix impacte per al planeta i que permeta l’estalvi.

Related Articles

Back to top button