Esquerra Unida denuncia a Brussel·les el Pla Integral de Residus valencià per “ineficaç i insostenible”

L’eurodiputada d’Esquerra Unida Marina Albiol ha denunciat davant la Comissió Europea el Pla Integral de Residus aprovat pel Govern valencià, per allunyar-se dels paràmetres de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic que promouen les institucions europees i els acords internacionals signats per l’Estat espanyol. En paraules d’Albiol, “el Pla preveu la construcció d’una incineradora en cadascuna de les 10 plantes de tractament mecànic i biològic. En la pràctica, això es tradueix en un impuls a la incineració, quan des de fa anys Europa camina en la direcció oposada en matèria de residus: una gestió de ‘residu zero’ basada en la reducció en generació i la seua conversió en recursos mitjançant la reutilització i el reciclatge”.

Albiol cita en una pregunta escrita adreçada a la Comissió Europea la Resolució de 24 de maig de 2012 del Parlament Europeu que ja apuntava la necessitat d’eliminar progressivament els vessaments i la incineració de residus: “En lloc d’avançar en una gestió eficaç, sostenible i respectuosa amb el medi ambient, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic treu endavant un pla basat en pràctiques que fa anys que devien haver-se superat i que s’han demostrat perjudicials per al medi, i fins i tot per a la salut pública”. En aquest sentit, Marina Albiol remarca que han estat constants les queixes i peticions que arriben al Parlament Europeu per part de les pràctiques d’incineració de les cimenteres i els forns industrials ubicats al País Valencià, degut al perjudici que causen sobre el medi i sobre la salut: “El Pla no diu res sobre el destí de les escòries i cendres procedents de la incineració, per tant es pot suposar que seran derivades a forns industrials o bé en abocadors: així, s’incrementaran els problemes ja existents per la contaminació atmosfèrica, i seguiran incrementant-se els abocaments a les ja saturades plantes valencianes”, remarca l’eurodiputada.

Albiol reclama a la Comissió Europea “si aquest Pla Integral de Residus s’ajusta als paràmetres europeus, rubricats en els compromisos internacionals adquirits per l’Estat espanyol com ara l’Acord de París, o a les pràctiques que promouen les Conferències de l’ONU sobre el Canvi Climàtic”, tot instant a la Comissió a intervindre per assegurar un pla “eficaç i sostenible”.

Per a Marina Albiol, “la gestió mediambiental del Botànic quedarà a totes llums com una gran taca negra en els seus quatre anys de govern. Pràcticament no s’ha avançat en cap qüestió estratègica: ni en energia, ni en mobilitat sostenible, ni en la protecció dels espais naturals, ni en la transició del model agrícola, ni en la gestió de l’aigua. En quant als residus, ja no només no haurem avançat, sinó que perdrem una oportunitat històrica que ens farà retrocedir”.

Related Articles

Back to top button