Silla modifica el contracte de neteja viaria i recollida de residus millorant el servei i estalviant 278.000€

 

Desprès de nombroses reunions, Valentín Mateos, Regidor d’Urbanisme, Territori i Infraestructures, i els responsables de l’empresa adjudicatària del servei de neteja viaria i recollida de residus sòlids urbans a Silla van acordar la modificació de l’actual contracte, desprès de que els serveis tècnics i jurídics municipals estudiaren la proposta exhaustivament.

La modificació acordada suposa un estalvi total de 277.990,72€ per a l’Ajuntament de Silla i part d’aquest estalvi anirà destinat a millorar l’actual servei de neteja viaria. Entre les millores estan la incorporació d’una nova escombradora mecànica que resulta més eficient que l’escombrament manual, un nou vehicle lleuger per al desplaçament dels operaris dels parcs que reduirà els temps morts, una desbrossadora nova, dos bufadors elèctrics nous per a llevar les fulles i restes de fem que es queden baix els cotxes i complementar així l’actuació de la escombradora a les zones on no pot arribar, així com un nou vehicle d’inspecció per al servei de l’Ajuntament.

Una vegada reduïda aquesta inversió,  la quantitat d’estalvi que resulta es de 146.130,55€ a favor de l’Ajuntament, i per tant aquesta serà la quantitat a reduir del import d’adjudicació del contracte.

Aquesta modificació vindrà acompanyada de canvis a l’hora de prestar el servei pera garantir una millor eficàcia. A més a més de manera inicial també s’han incorporat 54 contenidors amb pedal distribuïts al llarg del barri de Sant Roc, l’avinguda Alacant i la plaça Espanya, per tal de facilitar el seu us a persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta modificació vindrà acompanyada de canvis a l’hora de prestar el servei pera garantir una millor eficàcia. A més a més de manera inicial també s’han incorporat 54 contenidors amb pedal distribuïts al llarg del barri de Sant Roc, l’avinguda Alacant i la plaça Espanya, per tal de facilitar el seu us a persones amb mobilitat reduïda.

Related Articles

Back to top button