IDEA ha obtingut l’homologació de 4 aules més per a cursos de formació

IDEA, a través de la regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alzira, segueix creixent en l’àmbit de la formació professional i especialitzada. El SERVEF ha homologat 4 aules més per a impartir formació professional per a l’ocupació en les àrees següents:

  • Activitats Auxiliars en conservació i millora de muntanyes.
  • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.
  • Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles.
  • Ocupació domèstica.

Aquestes quatre homologacions se sumen a les 36 especialitats formatives per impartir cursos i que estan relacionades amb les famílies Professionals d’Agrària, Administració i gestió, Informàtica, Idiomes i Serveis socioculturals i a la Comunitat.

Els cursos estan adreçats tant a treballadors/es en actiu com desocupats/des que busquen una formació que els permeta l’accés al mercat laboral, la millora de les competències professionals i que els acoste al coneixement empresarial del territori.

Segons Ivan Martínez, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació: “Des d’IDEA continuem ampliant la formació professional per a l’Ocupació, que va destinada a totes aquelles treballadores i treballadors en actiu que necessiten adquirir o perfeccionar el seu nivell de coneixements, com també a desocupades i desocupats amb la finalitat de facilitar la seua inserció en el mercat laboral, així com contribuir a la promoció de la auto-ocupació.”

Show More

Related Articles

Back to top button