Sueca es troba en perill de veure bloquejades ajudes, subvencions i transferències estatals

L’Ajuntament de Sueca es troba en risc de perdre ajudes o subvencions convocades enguany, o veure bloquejades les transferèncias mensuals que realitza l’Estat per no haver presentat el Compte General de 2015 davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Aquest incompliment consta en les pàgines web de l’esmentada sindicatura i en el portal estatal de Rendició de Comptes.

El termini legal per a lliurar el corresponent Compte General de l’any passat va expirar el passat 31 d’octubre. Aquesta documentació engloba el tancament de l’exercici del propi ajuntament i dels seus organismes autònoms que en el cas de la capital de la Ribera Baixa són la Residència d’Ancians Sant Josep, el Consell Agrari Municipal i l’entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca. Les entitats locals menors del Mareny de Barraquetes i el Perelló es troben al dia en haver dipositat els seus corresponents comptes.

El Síndic de Comptes, Antonio Mira-Perceval, recordava el passat 2 de setembre als ajuntaments afectats que poden deixar de percebre ajudes o subvencions “la convocatòria de les quals haja sigut aprovada amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 si, en el moment en quin siga procedent el pagament, no acrediten estar al corrent en el compliment de la rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes”. Mira-Perceval realitzava aquesta afirmació d’acord amb “les mesures previstes per part de la Generalitat, com a òrgan tutelant, establides en l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat”.

Des d’Esquerra Unida (EUPV) de Sueca consideren aquesta situació “una irresponsabilitat política més de les demostrades pel pacte de govern de Compromís amb la formació conservadora Grup Independent Sueca, Perelló i Mareny (GISPM) que pot empitjorar la situació de les arques municipals”.

Per a la formació d’esquerres crida l’atenció que en pocs anys hagen abandonat la plaça d’Interventor de Fons Municipals fins a tres professionals i algun més que va declinar prendre possessió del càrrec.

Sense pressupost ni transparència
A aquesta greu deficiència, cal afegir que encara no s’ha presentat al Ple el Pressupost General de 2017, amb la qual cosa, una vegada més, serà prorrogat, així com l’incompliment de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de 2013 en la pàgina web municipal. La norma és d’obligat compliment des de principis de desembre de 2015.

En la secció destinada a aquest efecte en el portal oficial es llig des de fa mesos: “Disculpeu els molèsties. Estem treballant per a oferir-els el nou Portal de Transparència. En breu estarà disponible”. Per no fer-se públic no s’editen ni les convocatòries dels plens ni juntes de govern local. L’última acta a la qual es pot accedir és la del 29 de febrer d’enguany.

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca

Related Articles

Back to top button