EL CONSELL COMARCAL D’EUPV DE L’ALCOIÀ-COMTAT-FOIA DE CASTALLA SOL·LICITA AL GOVERN MESURES QUE GARANTISQUEN LA DEDUCCIÓ DEL LLOGUER EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA.

Arribat el període de presentació de la Declaració de la Renda, són moltes les persones que viuen en
règim de lloguer, i, no saben si poden deduir aquesta despesa en la seua declaració. Si bé la deducció
estatal per lloguer d’habitatge habitual va ser eliminada pel PP per als contractes de lloguer realitzats a
partir de l’any 2015, hi ha algunes CCAA, com la nostra, que manté aqueixa deducció autonòmica,
sempre que es complisquen els requisits per a poder aplicar-la.


Un dels requisits indispensables, és l’obligatorietat que la fiança vinga dIpositada per l’arrendador en
un compte bancari de la Generalitat, a més d’emplenar alguns formularis.
Des del Consell Polític Comarcal d’EUPV de L’Alcoià-Comtat-Foia de Castalla, entenem que el Govern
de la Generalitat ha de prestar una especial atenció a aquesta qüestió. A causa de la situació de crisi
econòmica que arrosseguem des de 2008, hi ha una gran nombre de famílies treballadores, i sobretot,
gent jove que decideix independitzar-se, que veu com a única possibilitat un habitatge en règim de
lloguer.


En la majoria d’ocasions, tant l’arrendador com l’arrendatari, desconeixen quins són els seus drets i
obligacions pel que fa a la tributació d’aquest lloguer. Aquest desconeixement duu a un incompliment
d’aquests deures i a una pèrdua de drets, principalment econòmics, per a l’arrendatari, que pot perdre
en un lloguer de 400€, una mitjana d’entre 700 i 850 € en la seua declaració de la renda.
Des del Consell Comarcal d’EUPV es proposa que el Govern del Botánic prenga mesures al respecte.
D’una banda, realitzant una campanya d’informació exhaustiva. Per una altra, procedint a la revisió de
les declaracions de renda per a assegurar que en totes en què es detecte un lloguer, la part
arrendadora haja complit amb les seues obligacions, i en cas de no haver-ho fet, procedir a realitzar-li
una primera reclamació amb un termini de compliment, i una posterior sanció en cas de mantindre’s en
l’incompliment.


Així mateix, es fa necessària una revisió del procediment del compliment de l’obligació de l’ingrés de la
fiança que resulte més senzill per a la ciutadania, de tal manera que no siga un obstacle per al seu
compliment. Aquestes propostes s’elevaren al grup parlamentari de UP-EUPV per al seu estudi i
tramitació en la Corts.

Back to top button