EU PRESENTA UNA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL MERCAT DE PROXIMITAR DE FRUITES I HORTALISSES DE PAIPORTA

CREACIÓ DEL MERCAT DE PROXIMITAT DE FRUITES I HORTALISSES DE PAIPORTA PROPOSTA DE MOCIÓ

La lluita contra el canvi climàtic, el foment del comerç local i l’establiment de llaços socials i comunitaris entre les veïnes i veïns de Paiporta poden anar-hi de la mà.

El foment del consum de fruites i verdures de proximitat no sols ajuda a les i els agricultors locals a donar eixida al seu producte a un preu digne i sense la participació d’intermediaris sinò que també, a evitar desplaçaments i reduir les emissions derivades del trasllat d’aquestes fruites i verdures des dels llocs d’origen fins als consumidors, posant així un xicotet gra d’arena des del nostre municipi en la lluita contra el canvi climàtic.

Diferents ciutats de tot el territori nacional com per exemple Tui a Galícia o la ciutat de València ja han posat o posaran en marxa iniciatives com la que sol·licitem des d’Esquerra Unida de Paiporta on, com déiem, no sols es fomenta el comerç local i de proximitat si no que també s’estableixen llaços i interaccions socials que ajuden a formar comunitat en el nostre municipi.

Per tot l’anteriorment exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS

  1. Aprovar la creació regulada del mercat de proximitat de Paiporta de fruites i verdures.
  2. Ficar-lo en funcionament al més aviat possible.
  3. Dotar-lo del lloc i els mitjans tècnics i econòmics suficients per a la seua viabilitat.
  4. Informar i difondre a la ciutadania al voltant del seu funcionament regular.

A Paiporta a 22 de novembre de 2021.

Related Articles

Back to top button