Unides Podem-Esquerra Unida presenta una proposta per a regular l’activitat dels lobbies en Les Corts

Estefania Blanes:

Ens sembla imprescindible regular l’activitat dels lobbies en Les Corts per a establir una sèrie de mecanismes de publicitat i el registre obligatori d’aquests grups.”

L’objectiu és evitar les pressions i que es facen públics els contactes que pretenguen influenciar en les decisions que prenen les diputades i diputats.”

En el context del procés de modificació del Reglament de les Corts Valencianes que es troba en negociació, des del Grup Parlamentari d’Unides Podem-Esquerra Unida s’està ultimant una proposta per a incloure un nou Títol en el reglament que, sota la rúbrica “Dels grups d’interés”, regule l’activitat d’influència dels lobbies en els acords adoptats per les Corts Valencianes. Amb aquesta proposta s’adaptaria i desenvoluparia la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana, per a la seua aplicació en Les Corts Valencianes.

Estefania Blanes, portaveu adjunta Grup Parlamentari Unides Podem-Esquerra Unida en les Corts Valencianes, ha afirmat que “l’existència de grups de pressió o lobbies que intenten influenciar en la presa de decisions dels càrrecs públics és un fet, perquè prenem decisions i legislem sobre assumptes que afecten moltes persones i poden afectar interessos econòmics molt poderosos”, en aquest sentit, ha afegit, “quan aquests lobbies veuen amenaçat el seu poder actuen i moltes es deixen influenciar.” Per a la diputada d’esquerres, “les diputades i diputats tenim el deure de defensar els interessos de la majoria social i no dels privilegiats, per això creiem que ha arribat el moment de regular aquestes situacions en Les Corts.”

En concret, ha continuat Blanes, “dins de les propostes que fem, a més d’un codi de conducta de compliment obligatori, plantegem el registre obligatori de tots els grups d’interés o lobbies que vulguen contactar amb diputades i diputats per a influenciar-los, així com l’exigència de fer públics no sols el contingut de les reunions i els contactes presencials o telemàtics que es facen, sinó que també s’hauran de publicar totes les modificacions legislatives que proposen els grups parlamentaris a conseqüència dels contactes amb aquests grups d’interés”.

A més, ha dit, “si no es comuniquen aquestes activitats d’influència o s’incompleix el codi de conducta, s’estableix un procediment sancionador tant per als lobbies com per als càrrecs públics.”

En definitiva, la diputada d’esquerres ha considerat que “el que volem és que els intents d’influenciar en la presa de decisions de les i els diputats, com els que hem patit aquesta setmana amb la PNL de Cala Mosca, siguen públiques i que se sancione a qui incomplisca uns paràmetres clars de legalitat i ètica”, i ha finalitzat dient que “esperem que una àmplia majoria de les Corts opine igual que nosaltres i s’òbriga a acordar un text que garantisca aquest objectiu, perquè entre totes i tots aconseguim que els interessos de la majoria social siguen els que prevalguen i no l’interessos particulars d’uns pocs.”

Related Articles

Back to top button