La promotora del PAI Sant Gregori, el caçador caçat

En els últims anys, l’urbanitzador i “L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS A FAVOR DEL PAI”, s’han cansat de dir que podrien arruïnar a l’Ajuntament de Borriana, si no es fes el PAI, per suposada pèrdua del “lucre cessant” i la devolució de l’IBI, abonat. No obstant això, el dia d’avui, no han presentat un sol informe o sentència que, resolent un cas com el d’ells, done la raó als propietaris.

Des d’Esquerra Unida Borriana, entenem que aquestes amenaces, són amenaces a tot el veïnatge, perquè si hagués de pagar indemnitzacions, a propietaris i urbanitzadors, ho pagaríem tots. Així que hem estudiat el Conveni Urbanístic, del passat 29 de juny de 2005, signat per l’Ajuntament de Borriana i l’empresa urbanitzadora, i veiem que en la seua Estipulació VI, diu que els “incompliments de termini, parcials o totals”, per la promotora, l’Ajuntament, “imposarà” les penalitats fixades en l’article 95 de la Llei de Contractes de l’Estat. Penalització que consisteix en una indemnització de 12 cèntims diaris per cada 600 € del pressupost.

Segons el conveni, el 04/12/2012 havia d’estar acabat el camp de golf, i el 04/12/2014 el projecte d’urbanització. Així que portem un retard de 8 anys. Si a un pressupost de 104 MM, li apliquem la penalització prevista, obtenim uns 20.800 € diaris. Pel que estimem que l’Ajuntament deu reclamar uns 58 MM €, al multiplicar, 20.000 € pels dies de retard. Això és així, perquè el 24/05/2019 Ple de l’Ajuntament va aprovar un Acord Transaccional amb el promotor, per el qual els nous promotors se subroguen en els drets i obligacions dels anteriors promotors, de l’acompliment del Conveni de 29/06/2005.

Com la Llei diu que l’obligació dels ajuntaments és de presentar demanda per defensar els seus béns i drets. i, si no ho fa, qualsevol veí pot sol·licitar que ho faça. Si després de la petició del veí, l’Ajuntament no presenta demanda en el termini de 30 dies, serà el veí el que podrà presentar demanda, davant els tribunals, representat a l’Ajuntament, per defensar els interessos dels veïns.

El passat 02/11/2020, el nostre company Pascual Saura, com a veí de Borriana, va presentar escrit sol·licitant a l’Ajuntament que reclame a la promotora l’esmentada indemnització. La finalitat és la següent:

1. Si l’Ajuntament no reclama, Pascual Saura presentarà demanda en defensa dels interessos dels veïns.

2. Es vol interrompre la prescripció del dret a reclamar l’Ajuntament de Borriana, que prescriu el proper 2020.12.28.

3. Que els promotors reben el missatge, que no només l’Ajuntament pot reclamar, la indemnització per demora, sinó també qualsevol veí de Borriana.

4. Que els promotors sàpiguen, que han de deixar d’amenaçar d’arruïnar a l’Ajuntament i tècnics municipals, perquè en aquesta guerra són els que més han de perdre. Perquè, mentre el nostre company, ha presentat un escrit en el qual es prova la responsabilitat de la promotora, per demora, la promotora no ha presentat cap prova de responsabilitat de l’Ajuntament o dels tècnics municipals.

EUPV Borriana

Related Articles

Back to top button