XIII Assemblea EUPV

Es presenten davant l’Assemblea d’EUPV els següents documents seguint les Normes i el calendari aprovades pel Consell Polític Nacional:

Documents per al debat de la XXIII Assemblea EUPV:

Model per a esmenar:

Back to top button