Generalitat Valenciana

Rosa Pérez Garijo – Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Salari Brut Anual 61280,52

Salari Net 2300¹

Complement per persones al seu càrrec 300€

Aporta cada mes 183€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Carles Ballester Faus – Sotsecretari Autonòmic

Salari Brut Anual 60730,16

Salari Net 2200¹

Aporta cada mes 335€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Antoni Llorente Ferreres – Secretari Autonòmic

Salari Brut Anual 58713,83

Salari Net 2200¹

Percep una indemnització per canvi de residència per a l’exercici de la seua funció

Aporta cada mes 746,81€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Iñaki Pérez Rico – Director General

Salari Brut Anual 58931,48€

Salari Net 2050¹

Percep una indemnització per canvi de residència per a l’exercici de la seua funció

Aporta cada mes 825,17€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

María Jesús Pérez Galant – Directora General

Salari Brut Anual 58931,48

Salari Net 2050¹

Complement per persones al seu càrrec 300€

Percep una indemnització per canvi de residència per a l’exercici de la seua funció

Aporta cada mes 478€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

José Vicente Soler Gironés – Director General

Salari Brut Anual 55411,24

Salari Net 2050¹

Complement per persones al seu càrrec 300€

Aporta cada mes 825,17€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Rafa Úbeda Barberá- Director de Gabinet

Salario Bruto Anual

Salario Neto 1950¹

Aporta cada mes 373,28€ a EUPV


En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Manu Clemente Silla – Assessor Assumptes Parlamentaris

Salari Brut Anual 46.308,50

Salari Net 1700¹

Aporta cada mes 805,84€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Tomás Palm Alfonso – Assessor

Salari Brut Anual 46.308,50

Salari Net 1700¹

Aporta cada mes 805,84€ a EUPV


¹En 14 pagues. Carta Financera aprovada pel Consell Polític Nacional d’EUPV.

Back to top button