Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan de gestió ordinari en tot el que no siga competència de l’Assemblea, el Consell Polític Nacional o la Coordinació. Serà nomenada, d’entre els seus membres, pel Consell Polític Nacional, a proposta del Coordinador o de la Coordinadora.

Coordinació General

Área Interna

Sergi Rodríguez

Responsable de l’Àrea Interna

organitzacio@eupv.org

Luis Poveda

Responsable d’organització

organitzacio@eupv.org

Responsable de finances

finances@eupv.org

Alba Quesada

Adjunta a organització

organitzacio@eupv.org

Sunsi Torrijos

Extensió Territorial

organitzacio@eupv.org

Dolo Carreño

Extensió Territorial

organitzacio@eupv.org

Área institucional

Estefania Blanes

Responsable de l’àrea institucional

eupv@eupv.org

Manu Clemente

Adjunt a municipal

Nahuel González

Adjunt a municipal

Erik Segarra

Adjunt a municipal

Roser Maestro

Coordinació Congrés

eupv@eupv.org

Acció política

Cristian Veses

Responsable d’Acció Política

eupv@eupv.org

Jaume Giner

Elaboració Política

Lara Manyes

Àrees

Ángela Peiró

Adjunta a àrees

Back to top button