ESQUERRA UNIDA APOSTA PER UNA MAJOR IMPLICACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS EN L’ÚS DE LA BICICLETA COM A MITJÀ DE TRANSPORT

Aprofitant que hui 19 d’abril es celebra el Dia internacional de la Bicicleta, l’Àrea de Medi Ambient i Sosteniblitat d’Esquerra Unida desitja que les administracions valencianes aposten més fermament per la bicicleta com a mitjà de transport i no tan sols com una ferramenta d’oci. Per això, des de l’Àrea de Medi Ambient entenem que cal estimular encara més l’ús d’aquest mitjà de transport toalment ecològic posant més mitjans i infraestructures a l’abast dels ciutadans i ciutadanes que volen fer-ne ús de les bicicletes per davant dels cotxes particulars o d’altres tipus de transports contaminants.

Cal recordar que la venda de bicicletes segons l’Associació de Marques de Bicicleta d’Espanya (AMBE) no ha fet sino augmentar exponencialment any rere any, senyal que la gent està cada volta més interessada en l’adquisició i ús de la bicicleta com a mitjà de transport i oci. De fet, s’ha passat de poc més d’un milió de bicis venudes en 2014 a més de 1,5 milions en 2020 segons aquesta associació empresarial. Tant és així que en els últims anys inclús ha hagut problemes de desabastiment del mercat donat ue la demanda superava de molt l’oferta de bicis disponibles a moltes tendes.

La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta també ha assenyalat al seu Barómetre de la Bici un augment de quasi un 9% en l’ús del a bici per anar a treballar des de 2017 fins a 2019 (últim any de publicació del Barómetre). Tot ens indica que els anys 2020 i 2021, clarament marcats per la pandemia de Covid19, han sigut d’increment en eixes xifres i que l’actual crisi socioeconòmica provocada per la Guerra a Ucraïna i la pujada dels combustibles no pot sino significar que encara més gent mire les bicicletes com alterantiva seriosa per a desplaçar-se al treball a diari.

Per això pensem des d’Esquerra Unida que «és un bon moment per reforçar les polítiques encaminades a afavorir aquests vehícles no contaminants i de baix manteniment que són les bicicletes impulsant des del nivell local fins l’autonòmic les xarxes ciclables, els punts de seguretat per estacionar bicis, les indicacions visuals i els espais compartits entre bicicletes i cotxes amb la màxima seguretat dins pobles i ciutats i també en aquells recorreguts a on la bicicleta siga un competidor seriòs del cotxe o de qualsevol altre mitjà de transport (per exemple amb connexions segures per aplegar a poligons industrials, zones turístiques, etc). Pensem que és un bon moment per destinar part dels fons europeus de impuls de l’economia després de la Covid19 a crear més xarxa ciclo-peatonal, cicloparcs i fomentar l’ús de la bici al treball amb bonificacions fiscals o ajudes directes als treballadors i treballadores que canvien el cotxe per la bici» ha assenyalat el coordinador de l’Àrea de Medi ambient, Gabriel Ferrándiz.

De igual forma considerem que seria adient tornar a posar en marxa les ajudes a la compra de bicicletes (incloses les eléctriques) que tan bon resultat van donar en els anys passats mitjançant l’Oficina de la Bicicleta i que, a més a més, impulsen les vendes de la xarxa de professionals de la bicicleta que tenim al País Valencià.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba