La Llei Mordassa a Reforma en Algemesí

Unides Podem presenta una moció perquè l’ajuntament done suport a la reforma de la Llei Mordassa. 

Algemesí (01.02.22). El grup municipal Unides Podem-Esquerra Unida ha presentat una moció per a reclamar a l’ajuntament que done suport a la reforma de la llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”, per a establir un marc jurídic adequat que protegisca la seguretat de la ciutadania i garantisca de manera efectiva el lliure exercici de drets i llibertats, plasmant en la llei el compromís amb la ciutadania del nostre país en l’establiment d’una democràcia avançada.

L’actual llei va ser aprovada en el Congrés dels Diputats amb l’únic suport del Partit Popular, llavors en el Govern, després de diversos anys de crisi econòmica i com a reacció a la irrupció del moviment 15-M, que va generar manifestacions en contra de les retallades en els principals pilars de l’Estat de benestar com la sanitat, l’educació i els serveis socials.

La norma, aprovada pel PP, empitjorava les prohibicions per a les manifestacions no autoritzades i responsabilitzava dels danys a les persones convocants, al mateix temps que incrementava el cost mínim de les infraccions reconegudes. 

Des de llavors han sigut nombroses les organitzacions i institucions que treballen per a preservar els Drets Humans que han assenyalat la norma com una notable reculada en matèria de drets i llibertats civils. Respecte als efectes que ha tingut, segons dades del Ministeri de l’Interior, el compte de resultats de la Llei Mordassa en els sis anys que porta en vigor mostra que s’han practicat més de 1,3 milions de sancions, la qual cosa es tradueix en una quantitat total superior als 800 milions d’euros.

Unides Podem porta des de l’any 2016 impulsant en el Congrés la modificació d’aquesta llei, per a establir un marc legal en el qual la salvaguarda de la seguretat ciutadana siga entesa com el ple gaudiment dels drets fonamentals i de les llibertats públiques per la ciutadania i garantir l’exercici dels drets fonamentals a la intimitat, llibertat d’expressió, informació, reunió i manifestació, introduint en la norma els canvis necessaris per a acabar amb els articles que dissuadeixen d’aquest ple exercici per part de la ciutadania i col·lectius específics, com el  periodístic i informatiu. 

Així, es pretén que no se sancione el mer exercici pacífic del dret de reunió ni l’enregistrament d’imatges dels agents de la policia i assegurar que l’actuació de la policia es guiarà en tot moment per un enfocament de drets humans d’acord amb els estàndards internacionals sobre l’ús de la força i la utilització de material antidisturbis, amb vista a utilitzar sempre els mitjans menys lesius per a les persones i evitant aquells que causen lesions irreparables, com les pilotes de goma.

La intenció és adequar les actuacions policials a les indicacions, criteris i prevencions recomanades pel Consell d’Europa, la Comissió Europea i altres organitzacions internacionals, de tal forma que les relacions entre agents de l’autoritat i ciutadania es regisquen pels principis de confiança, servei públic, seguretat jurídica i interdicció de l’arbitrarietat.

Un altre dels canvis s’orienta a reduir el nombre de sancions establides en la norma, eliminant aquelles que són arbitràries o busquen reprimir l’exercici de drets fonamentals i aminorant aquelles que actualment resulten desproporcionades, com les relatives al consum de cànnabis. A més es treballa per a reduir la quantia de les sancions, establint criteris clars a l’hora de reduir l’import de les sancions en funció de la capacitat de pagament de les persones afectades, de tal forma que paguen més qui més tenen. 

En aquest context, Unides Podem ha presentat una moció per a apel·lar al Govern central perquè impulse el compliment de les recomanacions realitzades pel Consell d’Europa, la Comissió Europea i altres organitzacions internacionals respecte a l’adequació de la legislació de seguretat ciutadana als estàndards avançats de qualitat democràtica, així com a introduir en la Llei les modificacions necessàries per a corregir els supòsits d’inconstitucionalitat indicats pel Tribunal Constitucional. 

Així mateix, emplaça al consistori a donar suport a la ràpida tramitació parlamentària de la reforma de la llei mordassa i insta a reprovar la instrumentalització que, per part de sectors contraris a les recomanacions de les institucions europees, s’està realitzant en contra de la modificació de l’actual llei de seguretat ciutadana, tractant de trencar la necessària neutralitat dels cossos policials que precisa un Estat de dret democràtic.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba