L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Esquerra Unida del País Valencià deplora la intenció de la Comissió Europea de considerar energies “verdes” el gas natural i les nuclears.

L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Esquerra Unida del País Valencià deplora la intenció de la Comissió Europea de considerar energies “verdes” el gas natural i les nuclears per facilitar aixó i que es continue invertint en la creació o ampliació de noves plantes de cogeneració o nuclears.

“És un senyal molt preocupant que els responsables de la política europea consideren sostenibles aquests dos models energètics. La generació d’electricitat amb gas natural es basa en un combustible fòssil altament contaminant i directament relacionat amb l’escalfament global i, d’altra banda, l’electricitat generada per les centrals nuclears requereix grans mesures de seguretat per la seua explotació i grans quantitats de diners i elements de contenció pel seu emmagatzematge posterior a l’ús amb els perills que això comporta per les generacions futures”, ha assenyalat el responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Gabriel Ferrándiz.

El projecte aprovat per la Comissió Europea considera que son energies “verdes” aquelles que substituisquen al carbó i emeten fins a 270 grams de CO₂ per kw/h. Amb aquesta qualificació es poden obtenir llicències de construcció fins a 2030 per a noves centrals nuclears o plantes de cogeneració basades en gas natural. “És una proposta que va totalment en contra de l’esperit de les cimeres del clima celebrades fins ara en especial Paris i Tokio que plantejaven ja la substitució de les energies basades en combustible fòssil i nuclear per alternatives i sostenibles. En eixe sentit des d’Esquerra Unida entenem com a tal les eoliques, solars i totes aquelles que no depenen directament de la explotació de recursos finits i altament contaminants”, assenyala Ferrándiz.

En aquesta polémica almenys és reconfortant veure que els companys i companyes al Govern d’Espanya i a les institucions europees han reaccionat de seguida denunciant la posició “conformista” de la Comissió Europea davant els reptes del canvi climàtic. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern ja ha assenyalat que espera que la Comissió reconsidere la seua postura “per anar en contra d’allò que està demanant la gent a Europa i per estar allunyada de les evidències científiques”.

Per la seua banda, Ernest Urtasun, eurodiputat del Grup Confederal de l’Esquerra Europea, ha assenyalat que “el Parlament Europeu té capacitat legal per a bloquejar la consideració com a verd de l’energia nuclear i hem de fer-ho per a salvar el Green Deal” .

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba