El Govern respon a EUPV que amb la creació del nou jutjat número 7 de Llíria es reduirà la càrrega de treball que s’arrossega des de 2014

Sixto recorda que la Inspecció de Treball ha requerit a la Conselleria de Justícia la millora dels jutjats 1, 2, 3, 4 i 5 de Llíria pels greus riscos per a la salut dels seus treballadors

El diputat d’EUPV en el Congrés, Ricardo Sixto, ha mostrat els seus dubtes respecte a que la solució oferida pel Govern als importants problemes que vénen arrossegant els jutjats de Llíria des de 2014. El passat mes de novembre EUPV va plantejar davant la Mesa del Congrés preguntes sobre els greus problemes de salut dels treballadors, la càrrega de treball que suporten aquests jutjats i l’impacte sobre les condicions laborals del seu personal i sobre quants nous jutjats van a crear-se a Llíria per a evitar el seu col·lapse.

El Govern ha contestat que en el Decret 902/2017, de 13 d’octubre, arreplega en el seu article 5.2. la constitució del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Llíria. “Ens sembla una bona notícia que l’Executiu dirigit per Mariano Rajoy tinga prevista l’entrada en funcionament d’aquest nou jutjat al llarg de 2018, no obstant açò, tenim els nostres dubtes respecte a que amb aquesta creació la càrrega de treball suportat per Llíria es reduirà”.

Sixto ha recordat que en 2014 els delegats de prevenció de riscos laborals de la Confederació Intersindical, CC.OO. i UGT ja van presentar una denúncia per no complir les condicions mínimes de treball regulades en el Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Tres anys després -ha continuat el diputat valencià- la Inspecció de Treball i Seguretat Social requereix de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana la millora de la situació dels jutjats de primera instància i instrucció 1, 2, 3, 4 i 5 de Llíria pels greus riscos per a la salut dels seus treballadors que existeixen.

És a dir, “s’insta a la Conselleria de Justícia a efectuar una avaluació específica de la càrrega de treball actual que suporten els jutjats per a adoptar mesures correctores que milloren les condicions laborals, situació que ens sembla de màxima gravetat”, ha explicat Ricardo Sixto.

Finalment, el diputat d’EUPV ha recordat que els sindicats destaquen la necessitat de la creació de tres jutjats més per la càrrega de treball que ja suporten i la solució a les manques materials i personals ja que són els jutjats amb més càrrega de treball de la comunitat i els sisens de tota Espanya.

Related Articles

Back to top button