El Govern confirma a EUPV que la regulació dels lloguers turístics per cada comunitat i ajuntament “provoca una heterogeneïtat que pot generar conflictes i incertesa”

Sixto recorda que una legislació estatal que intente harmonitzar la qüestió podria xocar amb les particularitats de cada territori

L’Executiu detalla en resposta a una iniciativa parlamentària del diputat d’EUPV, Ricardo Sixto, que Hisenda ultima un projecte de Reial Decret “per a modificar el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, en el qual s’endureixen els controls sobre les plataformes de lloguer vacacional, que hauran de declarar al Fisc l’activitat dels lloguers que apareixen en les seues pàgines amb molt més detall que fins ara”.

El Govern del PP assenyala a EUPV que en relació als greus problemes que s’arrosseguen en l’oferta, l’actuació de les empreses i la gestió pública en un bon nombre de localitats de tot l’Estat dels lloguers turístics d’habitatges “el fet que cada Comunitat Autònoma i Ajuntament estiguen regulant aquesta qüestió està provocant una heterogeneïtat normativa que pot generar conflictes i incertesa” el que porta, segons l’Executiu, al fet que “des del sector comença a reclamar-se que s’elabore una normativa estatal sobre lloguer, que englobe el turístic i el tradicional, i que faça front als grans reptes al fet que s’enfronta el mercat de l’arrendament”.

A més, el Govern detalla en relació a la lluita contra el frau fiscal en aquesta matèria que “Hisenda i Funció Pública ultima un projecte de Reial Decret per a modificar el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, en el qual s’endureixen els controls sobre les plataformes de lloguer vacacional, que hauran de declarar al Fisc l’activitat dels lloguers que apareixen en les seues pàgines amb molt més detall que fins ara”.

Igualment, recorda que “el lloguer vacacional ha estat regulat fins a juny del 2013 per una normativa d’àmbit nacional, la Llei d’Arrendaments Urbans, que ha sigut modificada per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’Habitatges, per a excloure aquest tipus d’activitat del seu àmbit d’aplicació. D’aquesta manera, a partir de 2013, aquest lloguer passa a dependre de la normativa sectorial de cada Comunitat Autònoma, sempre que existisca regulació sobre aquest tema”.

Moncloa justifica aquesta important modificació legal al·legant ara que “responia al significatiu augment que es ve produint en els últims anys de l’ús de l’allotjament privat per al turisme, que podria estar donant cobertura a situacions d’intrusisme i competència deslleial, que van en contra de la qualitat de les destinacions turístiques”.

Sixto exposa també al Govern en la seua iniciativa parlamentària que “és evident que els portals com Airbnb i Homeaway han modificat completament la pràctica del lloguer de pisos a turistes i el nombre de viatgers que escull aquesta fórmula creix amb força”. Indica, a més, que determinades actuacions poden provocar “seriosos problemes per a molts residents, per no parlar de les denúncies de competència deslleial de la patronal hotelera i d’allotjaments turístics”.

El Govern detalla el “enduriment” fiscal que pretén desenvolupar i assegura que “aquest control es plasmarà que les empreses o particulars hauran de presentar periòdicament una declaració informativa especial que inclourà el nom dels titulars dels habitatges, dels clients, els dies que van arrendar l’immoble, l’import cobrat i el nombre de referència cadastral de cada immoble. Així mateix, els propietaris hauran de guardar les dades dels arrendataris”.

Related Articles

Back to top button