EUPV aconsegueix augmentar el nombre d’usuaris de Teleassistència a Alacant

Pérez: “Continuarem lluitant perquè en aquest servei bàsic per a les persones semi-depenents s’elimine el requisit econòmic i l’accés siga universal, mentrestant no cedirem en anar incrementant el sostre de renda”.

La diputada d’EUPV en la Diputació d’Alacant, Raquel Pérez, va presentar una proposta al ple provincial on se sol·licitava augmentar el barem econòmic a 1.568 euros mensuals per a accedir al servei de Teleassistència Domiciliària que actualment aquesta fixat en 1.254 euros.

El passat dia 13 la Diputacion d’Alacant, a proposta de la diputada d’EUPV, Raquel Pérez va aprovar per unanimitat augmentar el barem econòmic que fixa com a requisit l’accés al servei de Teleassistència. Encara que la diputada d’esquerres, sol·licitava un augment de 1.568 euros, és a dir, aplicar el 250% sobre el IPREM al final, va aconseguir que l’augment s’establira en 220%. És a dir, que tota persona que sol·liciten el servei de Teleassistència Domiciliària haurà de tenir una retribució mensual per sota de 1.380 euros, per a tenir accés al servei gratuïtament.

Perez considera que aquest servei ha de ser gratuït i universal, igual que la sanitat, educació i serveis socials, i continuarà en la seua obstinació a anar augmentant aquest barem progressivament. També va acusar a l’equip de govern del PP de voler retallar el servei a un sector tan sensible de la població intentant una negociació amb els altres grups de l’oposició – PSPV i Compromis – perquè desistiren de recolzar la proposta inicial d’EUPV. “Al final el PP, s’ha vist abocat, una vegada més, a utilitzar el vot del trànsfuga per a imposar la seua esmena a la totalitat per a incrementar el barem en 126€ euros i no cedir davant la nostra proposta d’ampliació fins a 314 euros”, ha declarat la diputada.

D’altra banda, va manifestar que aquest servei que actualment està gestionat per la Diputacion d’Alacant és una més de les competències impròpies d’aquesta institució, que des de 2015 hauria d’estar en mans de la Generalitat. I considera que fins que no siga efectiu aquest traspàs es poden millorar les condicions d’accés al servei per a les ciutadania Alacantina, ja que és essencial perquè les persones puguen romandre en el seu mitjà habitual de vida, així com tenir el contacte amb el seu entorn soci-familiar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció immediata en crisis personals, socials o metgesses per a proporcionar seguretat i millor qualitat de vida als majors i persones amb mobilitat reduïda… les quals no necessiten atenció permanent i presencial d’altres persones, a més de tenir la seguretat que davant crisi d’angoixes i solitud, caigudes, emergències sanitàries, foc en el seu habitatge, i així poder contactar de forma immediata amb el centre d’atenció.

Related Articles

Back to top button